[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen råder over et landsdækkende mobilt måleberedskab, som kan indsættes ved uheld eller ulykker, hvor der er sket udslip af radioaktive stoffer. Måleberedskabet afprøves med jævne mellemrum ved øvelser, hvor personellet kan vedligeholde og udvikle deres kompetencer.
 

Øvelsen onsdag den 4. maj finder sted i tidsrummet fra klokken 16 til 22 og sker på foranledning af Beredskabsstyrelsens nukleare beredskab. I øvelsen deltager ansatte og frivillige ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene.
 

I forbindelse med øvelsen vil der blive udsendt fire målehold i særlige målevogne fra beredskabscentret i Hedehusene. Hvert målehold består af to personer, som kører ad fastlagte ruter på Sjælland. Måleholdene vil fra udvalgte punkter foretage målinger med såkaldte intensitetsmålere og rapportere tilbage til centret om strålingsniveauerne. For at gøre øvelsen så realistisk som muligt vil personellet være iført særlige beskyttelsesdragter og åndedrætsværn.