[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Tirsdag lidt før klokken 9.30 slog ejeren af Errested Maskinstation alarm: En lækage i en gylletank havde sendt en større mængde gylle ned ad en skråning og ud i Rørkær bæk nord for Haderslev. Forureningen udgjorde en trussel for fiskene i vandløbet, så Haderslev Kommune Brand og Redning tilkaldte assistance af mandskab og pumper fra Beredskabsstyrelsen Sydjylland.
 

Efter alarmopkaldet lavede medarbejdere fra maskinstationen jordvolde med en rendegraver for at dæmme gyllen ind. De begyndte også at suge forurenet vand op af bækken med slamsugere.
 

Under ledelse af indsatslederen fra Haderslev Kommune Brand og Redning pumpede Beredskabsstyrelsens mandskab gyllen væk fra vandløbet og over på en mark. Det fortæller 1. vagthavende ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland, Hans Christian Iversen:
 

- Gyllen var opdæmmet to steder, hvor vi pumpede fra. Det drejede sig om at fjerne forureningen fra vandløbet for at minimere skaden på dyrelivet.
 

Lækagen skyldtes, at en slange havde revet sig løs, da gyllen skulle flyttes fra én tank til en anden. Omkring 20 mand fra Beredskabsstyrelsen Sydjylland deltog i indsatsen, der blev afsluttet ved 20-tiden.