[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Fremover kan brugerne af ODIN registrere, hvis man har været ude på en miljøopgave forårsaget af hydraulikolie eller gennemført en uddannelse i afstivning. Beredskabsstyrelsen har nemlig opdateret to lister (såkaldte picklister) i ODIN.
 

Den største ændring er sket i listen ”Uddannelse”. Her er emner både blevet tilføjet, flyttet eller omdøbt. F.eks. kan brugerne nu indtaste nye uddannelser som redningsdykker, krisekommunikation i samfundets beredskab og afstivning.
 

Andre emner er flyttet i listen, fordi Beredskabsstyrelsen ikke længere udbyder uddannelsen. Det drejer sig f.eks. om uddannelse i civile militære relationer, tværfaglig ledelse og risikostyring. Disse udgåede uddannelser er nu placeret nederst i listen under overskriften ”Udgået”.
 

Brugerne kan således fortsat registrere medarbejdere med kompetencer fra uddannelser, som Beredskabsstyrelsen ikke længere udbyder.
 

Listen ”Uddannelse” findes under menuen ”Administration” og ved valg af fanebladet ”Personale”.
 

Miljøopgaver forårsaget af hydraulikolie
Listen ”Stofnavn” har også fået tilføjet emnet ”hydraulikolie”, så brugerne kan registrere miljøopgaver forårsaget af hydraulikolie. Listen findes under menuen ”Indberet udrykning” samt valg af fanebladet ”Opgave – Miljø”. Man skal trykke ”tilføj stofnavn” for at komme frem til listen.
 

ODIN er et elektronisk registrerings- og indberetningssystem for redningsberedskabet i Danmark. Beredskabsstyrelsen står for drift og udvikling af ODIN, hvilket bl.a. omfatter opdatering af lister med forskellige kategoriseringer.