[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Som en del af Forsvarsministeriets støtte til opbygningen af redningsberedskabet i Kosovo donerer Beredskabsstyrelsen nu radioudstyr til brandvæsenet i hovedstaden Pristina. Det består af 35 radioer til køretøjer og 150 bærbare radioer med udstyr til kommunikation med røgdykkere samt antenner og strømforsyning til opladning af batterier.
 

Radioerne er fuldt ud funktionelle, men kan ikke længere bruges af Beredskabsstyrelsen. Det skyldes, at vi i Danmark er gået over til det nye digitale radiosystem SINE, der er fælles for politi, beredskab, brand- og redningsvæsen samt ambulancer.
 

Radioerne overdrages til Kosovo den 1. marts, og samtidig startes et uddannelsesprogram for brandmændene i Pristina i brug af udstyret.
 

Beredskabsstyrelsen deltog i 2008 i en international ekspertgruppe, som for OSCE udarbejdede en rapport om mangler og udviklingsbehov i brandvæsenerne i Kosovo. Donationen af radioudstyret bidrager til implementering af ekspertgruppens anbefalinger. I forlængelse heraf vil Beredskabsstyrelsen undersøge mulighederne for i kommende projekter at yde støtte til at opbygge et beredskab mod uheld og katastrofer med udslip af farlige kemikalier.
 

Donation i et større perspektiv
Beredskabsstyrelsen deltager i opbygningen af redningsberedskaber i landene på Vestbalkan. Det sker som et led i forsvarets internationale sikkerhedssamarbejde (SIKSAM) med landene i Østeuropa. Beredskabsstyrelsen har i de senere år deltaget i projekter i Bosnien, Montenegro, Serbien og Makedonien, og nu er turen kommet til Kosovo. Her går støtten formelt til en nyoprettet beredskabsmyndighed under Indenrigsministeriet i Kosovo, som blandt andet skal sørge for materiel til brand- og redningsstationerne i landet. Beredskabsopbygningen støttes desuden med midler fra regeringens ”globalramme”.