Dødsbrande i Danmark 2023

Dødsbrande i Danmark 2023

Færre skal omkomme i brand, og Beredskabsstyrelsen monitorerer derfor
løbende udviklingen i antallet af dødsbrande i Danmark. 

 

De seneste 10 år har der været en nedadgående tendens i antallet af utilsigtede omkomne og utilsigtede dødsbrande. Overordnet ses de samme tendenser som de forgangne år; rygning er fortsat den primære formodede årsag til dødsbrande. Ligeledes er mænd og aldersgrupperne fra 50 år og opefter stadig overrepræsenteret blandt de omkomne.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    15. maj, 2024

Hent publikation