Redningsspecialistuddannelsen er den mest omfattende tekniske beredskabsuddannelse i Danmark. Uddannelsen gennemføres på Beredskabsstyrelsens fem operative centre fordelt over hele landet.

Uddannelsen er en værnepligtsuddannelse.

Sideløbende med uddannelsen er der vagttjeneste for eleverne i beredskabscentrets døgnvagt.

Uddannelsens indhold og forløb er opbygget således, at eleven løbende får nye kompetencer, som giver muligihed for at bestride nye funktioner i  døgnvagten. Samtidigt giver uddannelsen en række civile kompetencer, som efterfølgende kan bruges til enten videreuddannelse eller fortsat virke inden for flere beredskabsrelaterede brancher.

Den røde tråd i Redningsspecialistuddannelsen
Dette hæfte giver et overblik over uddannelsens indhold og opbygning, samt, hvilke funktioner man kan udfylde på vagtholdet, efterhånden som uddannelsen bliver gennemført.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    21. november, 2022

Hent publikation