brand i stråtækt tag

Foto: Colourbox

Beredskabsstyrelsens årlige statistiske beretning giver et hurtigt overblik over redningsberedskabets kapacitet og virksomhed i Danmark. Den omfatter alle kommunale redningsberedskaber, de 6 statslige beredskabscentre og et ekspertberedskab. Statistikken indeholder bl.a. tal om følgende:

 • Udrykninger fordelt på reelle alarmer, blinde alarmer fra automatiske alarmeringsanlæg (ABA), andre blinde alarmer og falske alarmer
 • Afgangs- og udrykningstider
 • Udrykninger fordelt på udførte opgaver og hændelsestyper
 • Brandforløb
 • Det statslige redningsberedskabs assistancer
 • Dødsbrande og omkomne ved brand

Datagrundlaget er primært data fra indberetningssystemet ODIN (Online Dataregistrering og INdberetning).

Som noget nyt i udgivelsen fra 2019 er der udarbejdet et interaktivt kort med ArcGIS. Her kan man få vist nøgletal for hver kommune: antal udrykninger og al opgaver løst pr. 1000 indbyggere, antal udrykninger til brand eller fare for brand pr. 1000 husstande, gennemsnitlig responstid, procentvis stigning eller fald i responstid ift. 2018 samt et kort over kommuner og kommunale redningsberedskaber. 

Klik her for en interaktiv kortvisning af Redningsberedskabet i tal

Redningsberedskabet i tal er udkommet siden 2017. Den er en udbygning af de tidligere udgivelser Redningsberedskabets Statistik (2011-2016) og Redningsberedskabets Statistiske Beretning (1999-2010).

 

 

 • Udgiver

  Beredskabsstyrelsen

 • Udgivelsesdato

  26. juni, 2020

Hent publikation