Personel uddannelse.

Foto: Beredskabsstyrelsen.

Temahæftet støtter op om uddannelsen af holdledere og indsatsledere. Temahæftet er beregnet som et supplement til det øvrige undervisningsmateriale.

Temahæftet fremtræder i sin helhed som en beskrivelse af de forhold, der vedrører den tekniske ledelse, fra alarmering og til afslutning af indsatsen på et skadested.

Forhold omkring det tværfaglige samarbejde i indsatsledelsen er kun i begrænset omfang beskrevet i de to cases, idet det tværfaglige samarbejde er nærmere beskrevet i Beredskabsstyrelsens Retningslinjer for Indsatsledelse (REFIL).

Temahæftet er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen, med bidrag fra KL og Danske Beredskaber, herunder Nordjyllands Beredskab, Sydøstjyllands Brandvæsen, Beredskab Øst og Hovedstadens Beredskab.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    21. juli, 2020

Hent publikation