Værktøj til redningsberedskabets planlægning af større klimarelaterede hændelser - artikel

Værktøj til redningsberedskabets planlægning af større klimarelaterede hændelser - Colourbox

Dette planlægningsværktøj består af:

1) karakteristikker for de tre klimarelaterede hændelsestyper fra Nationalt Risikobillede 2017 (storm/orkan, oversvømmelser fra havet og ekstremregn)

og

2) inspirationslister til planlægning for redningsberedskabets håndtering af større klimarelaterede hændelser.

Selvom planlægningsværktøjet tager udgangspunkt i de tre klimarelaterede hændelsestyper beskrevet i Nationalt Risikobillede 2017, kan det også bruges som udgangspunkt for at drøfte planlægning og håndtering for andre større vejrhændelser.

 

Værktøjet er et supplement til vejledningen om risikobaseret dimensionering.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    1. januar, 2018

Hent publikation