markbrand

Foto: Beredskabsstyrelsen

Rapportens formål er at bidrage med oplysninger om naturbrande i den varme og tørre sommer 2018. Analysen giver et generelt overblik over naturbrande i maj-juli. 

Fokus er på forekomsten af naturbrande i maj-juli 2018 sammenlignet med de fem foregående år, 2013-2017.

Den beskriver antallet af naturbrande fordelt på måneder, geografisk placering, forekomst i forskellige naturtyper, sammenhæng mellem nedbør og antal naturbrande, formodede brandårsager og brandenes størrelse.

Datagrundlaget er todelt:

  • 1-1-2 meldinger til naturbrand
  • Data fra redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem (ODIN)

Der er også anvendt vejrdata fra DMI's Vejrarkiv om nedbør i perioden.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    9. oktober, 2018

Hent publikation