Lørdag den 2. juli 2011 blev Storkøbenhavn med kort varsel ramt af et skybrud af hidtil usete dimensioner. Det resulterede i massive oversvømmelser og nødvendiggjorde en omfattende og længerevarende beredskabsindsats, som involverede et stort antal aktører.

 

Redegørelsen er udarbejdet af Institut for Beredskabsevaluering og har til formål at skildre hændelses-, indsats- og opfølgningsforløbet samt identificere generelle beredskabsfaglige læringspunkter.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    15. juli, 2012

Hent publikation