For at hjælpe skolerne med at leve op til dette ansvar, har Beredskabsstyrelsen i samarbejde med en kreds af beredskabschefer fremstillet dette materiale om udarbejdelse, indøvelse og afprøvning af brandog evakueringsplaner.


Materialet er opbygget så skolerne selv kan redigere og tilpasse planerne til de lokale forhold. Der gives vejledning i udarbejdelse af og eksempler på brand- og evakueringsplaner. I bilagssamlingen findes skabeloner til udarbejdelse, indøvelse og afprøvning af brand- og evakueringsplaner.

  • Udgiver

    2004

  • Udgivelsesdato

    1. januar, 2004

Hent publikation