DMålgruppen for denne vejledning er: Brandvæsen, politi, beredskabscentre, miljømyndigheder.et er vejledningens formål at skabe grundlag for en sikker og hurtig indsats i forbindelse med uheld med radioaktive stoffer.

 

Hovedprincipperne for indsats ved et uheld med radioaktive stoffer er på linje med uheld med andre farlige stoffer:

  • Iværksæt indsats som på et andet skadested, herunder red mennesker og giv førstehjælp
  • Søg faglig assistance/rådgivning for det videre
    forløb


For de få anlæg, hvor tilstedeværelse af radioaktivestoffer kan frembyde særlig fare for indsatsen i en ulykkessituation herunder akut livsfare for indsatspersonalet, har indsatsen i en brand/ulykkessituation på forhånd været drøftet mellem brandvæsnet, det pågældende anlæg og Statens Institut for Strålehygiejne.

  • Udgiver

    BRS

  • Udgivelsesdato

    1. juni, 2001

Hent publikation