Udgivelsen indeholder et estimat af de totale omkostninger forbundet med brand i Danmark for året 1998. Det indebærer følgende delestimater:

  • Omkostninger direkte forårsaget af brand: menneskelige omkostninger (døde og tilskadekomne) og direkte fysiske skader på ejendom
  • Omkostninger afledte af brand: erhvervslivets omkostninger og administration af brandforsikringer
  • Omkostninger til samfundets parathed til håndtering af brand dvs. et afhjælpende redningsberedskab og forebyggelsestiltag

Rapporten afsluttes med en afgrænset sammenholdning af dens resultater med resultater fra lignende udenlandske studier.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    5. november, 2000

Hent publikation