infografik - nukleare hændelser

Opsøg bekræftet myndighedsinformation, hvis der skulle ske en nuklear hændelse omkring Danmark.

Der er ikke kernekraftværker i Danmark, men Danmark og Grønland er omgivet af lande med store nukleare anlæg, og en hændelse på et af disse kan påvirke Danmark og Grønland.

Skulle der ske et uheld i et naboland, kan radioaktivt materiale spredes over meget store afstande og områder. I værste tilfælde kan det føre til nedfald over Danmark. Nedfald af radioaktivt materiale kan medføre sundhedsrisici for befolkningen og dyr og kan påvirke miljø og produktionen af fødevarer.

Det kan du gøre

Du skal holde dig orienteret om situationens udvikling via pålidelige kilder i pressen og følge de anbefalinger, som myndighederne kommer med.

Ved at opholde sig indendørs, lukke vinduer og døre og slukke for ventilationen, begrænser man de sundhedsskadelige virkninger af strålingen fra en radioaktiv sky.

Du skal ikke gå inden døre, før myndighederne giver besked om at det er aktuelt i dit område.

Efter en radioaktiv sky har passeret, kan afgrøder være forurenet med radioaktive stoffer. Myndighederne vil orientere dig om evt. restriktioner på madvarer.

 

Information i situationen

#beredskabstips

1-1-2 er alarmnummeret, som du skal ringe til i akutte tilfælde for at få fat i ambulancer, brandvæsenet, politiet eller miljøberedskabet. Ring kun til 1-1-2, hvis det er en akut nødsituation. Du kan blokere telefonlinjen for livsvigtige opkald.

 

Læs mere om 1-1-2

Ved større ulykker eller katastrofer advarer myndighederne befolkningen bl.a. via sociale medier, hjemmesider og medierne. Beredskabsmeddelelser udsendes derudover via DR og TV 2.

 

I akutte situationer af livstruende karakter for et større antal mennekser kan myndighederne advare via de fysiske varslingssirener og S!RENEN. Hvis du hører en varslingssirene, skal du gå indenfor og opsøge information fra myndighederne gennem DR eller TV 2.

 

Læs mere om S!RENEN

 

Læs mere om de fysiske varslingssirener

Hold øje med myndigheders sociale medier og hjemmesider. Det er en stor hjælp, hvis du deler bekræftede oplysninger under en krise og er opmærksom på at forhindre rygtespredning. Overvej derfor altid en ekstra gang, om kilden er troværdig, inden du deler oplysninger i dit netværk.

Du kan være mere eller mindre udsat, alt efter hvor du bor. Bor du for eksempel tæt på kysten eller i et lavtliggende område, kan du blive ramt af oversvømmelse, og det vil være en god idé at undersøge, hvor du kan få fat i sandsække. Bor du langt ude på landet, risikerer du at blive isoleret under en snestorm eller en orkan, og du bør overveje at have lidt vand og mad på lager.

I nødsituationer er en smartphone et godt, personligt kommunikationsberedskab, der kan holde dig orienteret og give dig mulighed for at advare og kommunikere med andre. Det kan være en god idé at have en powerbank, så du kan lade din smartphone op, selvom strømmen forsvinder.

Vær opmærksom på, hvilke særlige behov du,  din familie og eventuelle kæledyr har. Har du løbende brug for medicin? Så hav lidt på lager. Har du ældre slægtninge, der får brug for hjælp, hvis ulykken rammer? Så sørg for, at du og andre familiemedlemmer kan komme i kontakt med dem døgnet rundt. 

Sidst opdateret 17. januar, 2024 - Kl. 12.49