Ofte stillede spørgsmål om varsling

For at minde befolkningen om sirenernes anvendelse og betydning

Tonen stiger hurtigt og falder langsomt igen. Tonen lyder 4 gange og signalet varer i alt 45 sekunder. Signalet betyder: Gå inden døre. Søg information hos DR eller TV2 

Én lang tone, der varer i alt 45 sekunder   Signalet betyder: Du kan nu forlade den indendørs beskyttelse

Kl. 12:00 ("Gå inden døre")
Kl. 12:04 ("Gå inden døre")
Kl. 12:08 ("Faren er forbi")

For at kunne sikre befolkningen bedst muligt i tilfælde af ulykker og katastrofer i fredstid.

DR og TV2 har pligt til at formidle beredskabsmeddelelser. Fungerer som informationssupplement, når der varsles.

Varsling og beredskabsmeddelelser kan medvirke til at begrænse mængden af folk, der påvirkes af branden og for eksempel giftig røg.

 • Første gang med årlig afprøvning af de nye elektroniske sirener var 4. maj 1994.
 • Juni 1951 - Afprøvning hver lørdag kl. 12:00
 • April 1967 - Afprøvning hver onsdag kl. 12:00
 • 24. november 1993 - Onsdagsvarsling ophører 
 • 4. maj 1994 - Årlig afprøvning, første onsdag i maj

 

De stationære sirener dækker 80 % af befolkningen. De stationære sirener er opstillet i byer/byområder med mere end 1.000 indbyggere. I områder uden stationære sirener kan der anvendes mobile sirener påsat politiets vogne.

Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet har igangsat sms-varslingsordning for døve og hørehæmmede. Ordningen trådte i kraft ved årsskiftet 2007/08. Ordningen er kun for døve og hørehæmmede. Man skal tilmelde sig. Varsling sker ved, at man modtager sms, når der varsles/udsendes beredskabsmeddelelse.

Varslingssystemet er et elektronisk system, der styres af en it-platform.

Politidirektørerne har det overordnede ansvar for varsling af befolkningen. Det er ofte i praksis indsatslederen, der i samarbejde med politiet beslutter at varsle i en given situation. Den fysiske aktivering af sirenerne foregår fra Rigspolitiet i Glostrup.

Personer, der opholder sig uden effektivt høreværn på tage eller bygninger i nærheden af en sirene, risikerer at pådrage sig høreskader, når sirenen afgiver signal. Ved ophold uden effektivt høreværn på tage eller bygninger skal der derfor altid opretholdes en sikkerhedsafstand på 40 m i vandret linje fra sirenen. Der er derimod ingen risiko for at pådrage sig høreskader ved ophold på almindeligt tilgængelige arealer i nærheden af sirener, eksempelvis under sirener på master.

Hvornår er de fysiske varslingssirener og/eller beredskabsmeddelelser blevet brugt? (I nyere tid - siden 2014)Hvornår er de fysiske varslingssirener og/eller beredskabsmeddelelser blevet brugt? (I nyere tid - siden 2014)


 • 2014, Aabenraa, brand i lystbådehavn (januar)
 • 2014, Frederikssund, brand i autolakeringsvirksomhed (marts)
 • 2014, Svebølle, brand i affaldsoplag (april), kun beredskabsmeddelelse
 • 2014, Odense, brand i tagpap-tag i tom bygning (april), kun beredskabsmeddelelse
 • 2014, Højby, brand i autoværksted (maj), kun beredskabsmeddelelse
 • 2014, Ringsted, brand i autoværksted (maj)
 • 2014, Lunderskov, brand i lagerbygning (juni), kun beredskabsmeddelelse
 • 2014, Odense, brand i skrotoplag (juni), kun beredskabsmeddelelse
 • 2014, Brabrand, brand i etageejendom (juni)
 • 2014, Langeland, brand i lade (juni), kun beredskabsmeddelelse
 • 2014, Hornsyld, brand på genbrugstation (juni), kun beredskabsmeddelelse
 • 2014, Søndersø, brand i autoværksted (juni), kun beredskabsmeddelelse
 • 2014, Ishøj, brand i børnehave (juli)
 • 2014, Tølløse, brud på brændstofledning (juli)
 • 2014, Jyllinge, brand i idrætshal (juli)
 • 2014, Halsnæs, forurening af drikkevand (september), kun beredskabsmeddelelse
 • 2014, Vallensbæk, bygningsbrand (september)
 • 2014, Kirke Hørup, Sønderborg, villabrand (oktober), kun beredskabsmeddelelse
 • 2014, Brabrand, brand i skole (oktober), kun beredskabsmeddelelse
 • 2014, Hjallerup, brand i lade (november), kun beredskabsmeddelelse
 • 2014, Vipperød, Holbæk, brand i industribygning (november), kun beredskabsmeddelelse
 • 2014, Tvis, Holstebro, bygningsbrand (november)
 • 2014, Glostrup, brand i indkøbscenter (december), kun beredskabsmeddelelse
 • 2014, Odense, brand i virksomhed (december), kun beredskabsmeddelelse
 • 2015, Glostrup, brand i lagerhaller (januar), kun beredskabsmeddelelse
 • 2015, Bagsværd, brand i jernhandel (januar)
 • 2015, Hjørring, brand i autohandel (april)
 • 2015, Odense, brand i autoværksted (juni), kun beredskabsmeddelelse
 • 2015, Odense, brand i restaurant (juni), kun beredskabsmeddelelse
 • 2015, Næstved, brand i lagerhotel (juni), kun beredskabsmeddelelse
 • 2015, København, tagbrand i ejendom (juli), kun beredskabsmeddelelse
 • 2015, Esbjerg, brand i autoværksted (august)
 • 2015, Aarhus, brand i P-hus (september), kun beredskabsmeddelelse
 • 2015, Hillerød, brand i etageejendom (november), kun beredskabsmeddelelse
 • 2015, Nord- og Vestsjælland, kraftigt snevejr (november), kun beredskabsmeddelelse
 • 2015, Taastrup, brand på skole (november), kun beredskabsmeddelelse
 • 2015, Esbjerg, skibsbrand (november)
 • 2015, Sydlangeland, skibsbrand (december), kun beredskabsmeddelelse
 • 2015, Skovlunde, brand på skole (december)
 • 2015, Brabrand, brand i industribygninger (december), kun beredskabsmeddelelse
 • 2015, Slagelse, brand i pavilloner (december), kun beredskabsmeddelelse
 • 2016, Hinnerup, brand i virksomhed (januar), kun beredskabsmeddelelse
 • 2016, Odense, brand i virksomhed (januar), kun beredskabsmeddelelse
 • 2016, Fredericia, eksplosionsfare ved brand i palmeolietanke (februar)
 • 2016, Vejle, brand i lagerhaller (april)
 • 2016, Hasselager, gårdbrand (april), kun beredskabsmeddelelse
 • 2016, Fyn og Sjælland, ikke muligt at ringe 112 (april), kun beredskabsmeddelelse
 • 2016, Esbjerg, brand på affaldsforbrænding (juni), kun beredskabsmeddelelse
 • 2016, Thisted, brand i købmandsbutik, (juli)
 • 2016, Hele landet, sundhedsskadeligt indhold af D-vitaminer i dråber (juli), kun beredskabsmeddelelse
 • 2016, Hele landet, sundhedsskadeligt indhold af D-vitaminer i dråber (august), kun beredskabsmeddelelse
 • 2016, Aarhus, tagbrand i beboelsesejendom, (august)
 • 2016, Søndersø, brand i industriejendom, (august), kun beredskabsmeddelelse
 • 2016, Ålsgårde, brand/eksplosionsfare i garage (august), kun beredskabsmeddelelse
 • 2016, Esbjerg, brand i industribygning (september), kun beredskabsmeddelelse
 • 2016, Frederiksværk, kemikalieudslip (oktober)
 • 2016, Ålborg, brand i lagerhal (november), kun beredskabsmeddelelse
 • 2016, Rørdal, brand i bilskrotaffald (november), kun beredskabsmeddelelse
 • 2016, Juelsminde, brand i lagerhaller (november)
 • 2017, Kraftigt forhøjet vandstand i dele af Danmark (januar), kun beredskabsmeddelelse
 • 2017, Vissenbjerg, brand i industribygning (januar), kun beredskabsmeddelelse
 • 2017, Vejle, brand i sportshal (februar), kun beredskabsmeddelelse
 • 2017, Nakskov, brand i biograf (marts), kun beredskabsmeddelelse
 • 2017, Hedensted, brand i glasfiberfabrik (april)
 • 2017, Aalborg, brand i Gigantium (juli)
 • 2017, Høje Taastrup, brand i bygning (september), kun beredskabsmeddelelse
 • 2017, Vejen, brand i industrilakering (september)
 • 2018, Vig, brand i diesel- olietank (januar), kun beredskabsmeddelelse
 • 2018, Nyborg, brand i farligt affald (februar), kun beredskabsmeddelelse
 • 2018, Aarhus Havn, brand i lagerbygning (marts), kun beredskabsmeddelelse
 • 2018, Horsens, brand i bygnin (maj).
 • 2018, Vamdrup, brand i malervirksomhed, (juni), kun beredskabsmeddelele
 • 2018, Hove, brand i transformatorstation (juli), kun beredskabsmeddelelse
 • 2018, Fredericia, brand i togvogn (december)
 • 2019, Fredericia, brand i møbelproduktion (januar), kun beredskabsmeddelelse
 • 2019, Viborg, brand (marts)
 • 2019, Tinglev, brand i plastforarbejdningsvirksomhed (april), kun beredskabsmeddelelse. 
 • 2019, Hove, røg fra brand i mødding (juli), kun beredskabsmeddelelse.
 • 2019, Frederiksværk, brand i metalskrot ved stålvaleværket (september).
 • 2019, Espergærde, brand i lagerbygning (september), kun beredskabsmeddelse.
 • 2019, Padborg, røg fra bygningsbrand (september), kun beredskabsmeddelelse.
 • 2019, Gistrup, pulveralarm (november), kun beredskabsmeddelelse.
 • 2020, Sønderborg, røg fra bygningsbrand (februar), kun beredskabsmeddelelse.
 • 2020, Herning, virksomhedsbrand (marts).
 • 2020, Padborg, fabriksbrand (marts), kun beredskabsmeddelelse.
 • 2020, Frederiksværk, røg fra villabrand (marts), kun beredskabsmeddelelse.
 • 2020, Ringsted, brand i Jysk/Aqua (april), kun beredskabsmeddelelse.
 • 2020, Maribo, røg fra industribrand (april), kun beredskabsmeddelelse.
 • 2020, Nyborg, Brand på Fortum (august), kun beredskabsmeddelelse.
 • 2021, Fåborg, værftsbrand (juni), kun beredskabsmeddelelse.
 • 2021, Sønderborg, brand (juli), kun beredskabsmeddelelse
 • 2021, Sorø, brand i elbil (august), sirenevarsling
 • 2021, Galten, brand (oktober), kun beredskabsmeddelelse.
 • 2021, Pindstrup, brand (oktober/november), kun beredskabsmeddelelse.
 • 2022, Grindsted, brand (marts), kun beredskabsmeddelelse.
 • 2022, Studstrupværket (september), kun beredskabsmeddelelse.
 • 2023: Sorø, brand (januar), kun beredskabsmeddelelse.
 • 2023: Kastrup, brand (januar), sirenevarsling
 • 2023: Aabenraa, stormflod (oktober), sirenevarsling, beredskabsmeddelelse, advarsel via S!RENEN.
Sidst opdateret 20. februar, 2024 - Kl. 14.35