frivillig-artikel

Billede af frivillige som slukker brand - Beredskabsstyrelsen

Frivillige i redningsberedskabet

Der er godt 1.700 frivillige med kontrakt hos de kommunale redningsberedskaber. Antallet og opgaverne for de frivillige varierer i de kommunale redningsberedskaber og på de enkelte brandstationer. Generelt anvender de kommunale redningsberedskaber frivillige til at aflaste, supplere og bistå de deltids- eller fuldtidsansatte brandfolk.

 

Herudover er der lidt under 1.200 frivillige i de sønderjyske frivillige brandværnsforbund. Her indgår de frivillige i førsteindsatser og har samme uddannelse og opgaver som deltidsbrandfolk. De sønderjyske frivillige brandfolk adskiller sig dermed fra de øvrige frivillige.

 

Du kan blive frivillig eller deltidsbrandmand i et kommunalt brandvæsen. Vil du være frivillig, så kontakt dit lokale brandvæsen.

 

Find dit brandvæsen her

Der deltager frivillige i mere end hver fjerde af Beredskabsstyrelsens indsatser. De frivillige er tilknyttet samtlige Beredskabsstyrelsens seks beredskabscentre. Disse er placeret i Hedehusene (Hovedstaden), Thisted (Nordjylland), Herning (Midtjylland), Haderslev (Sydjylland), Næstved (Sjælland) og Allinge (Bornholm).

 

Beredskabsstyrelsen Hovedstadens operative beredskab baserer sig på frivilligberedskab. Ved de øvrige beredskabscentre er det operative beredskab baseret på værnepligtige, hvor frivilligberedskab er et supplement.

 

For at blive frivillig ved et af Beredskabsstyrelsens værnepligtsuddannede centre kræves det normalt, at den frivillige har aftjent sin værnepligt ved Beredskabsstyrelsen. Ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden optages også frivillige, der ikke har aftjent værnepligt. Dette kræver dog, at man gennemgår en nødvendig uddannelse.

 

Der er 450-500 frivillige tilknyttet Beredskabsstyrelsen, inkl. de kommunale frivillige, der indgår i Den Frivillige Indsatsstyrke (dvs. nogle frivillige tælles både som kommunale frivillige og som DFI-frivillige). Størstedelen af de frivillige er tilknyttet Beredskabsstyrelsen Hovedstaden og Beredskabsstyrelsen Midtjylland, idet DFI er placeret ved disse to centre.

Den Frivillige Indsatsstyrke (DFI) er en stående styrke af statslige og kommunale frivillige, som er tilknyttet Beredskabsstyrelsen. DFI kan indsættes overalt i Danmark som et supplement til det øvrige redningsberedskab ved større eller længerevarende hændelser. Frivillige fra DFI kan også indsættes ved katastrofer i udlandet. 

 

Bliv frivillig i Beredskabsstyrelsen, se mere her

Beredskabsforbundet er en forening for frivillige i det statslige og kommunale redningsberedskab. Forbundet understøtter også hvervning af frivillige og rekruttering af deltidsansatte og sønderjyske frivillige brandfolk.

 

Redningsberedskaberne kan bl.a. få rådgivning om rekruttering og deltage i den landsdækkende kampagne BlivBrandmandNu.dk.

 

Beredskabsforbundet varetager også kurserne BorgerBeredskab, hvor instruktørerne er frivillige. Der er tale om gratis kurser for borgere, der vil lære at forebygge og håndtere ulykker og kritiske situationer.

 

Link til Beredskabsforbundets hjemmeside

 

Beredskabsforbundet kan bevillingsmæssigt set sidestilles med en selvejende institution. Opgaverne fremgår af en rammeaftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet. Beredskabsstyrelsen har det faglige og økonomiske tilsyn med forbundet.

Sidst opdateret 14. oktober, 2020 - Kl. 10.23