LOB

 

Uge 40 er udpeget til brandforebyggelsesuge, hvor grundskoler i hele landet sætter fokus på forebyggelse af brand, og tusindvis af børn hvert år lærer om ild, forebyggelse af brand og at gøre det rigtige, hvis uheldet alligevel er ude.

 

Undervisningsmaterialet ”Lær om brand” er målrettet børn i 0.-1. klasse, mens det nye materiale ”Brandsmart” er målrettet 4.-6. klasse. Målet med undervisningsmaterialerne er, at børn skal lære om ild og brandsikkerhed, så de forstår, hvorfor ild kan være farligt, og kan reagere rigtigt, hvis der opstår brand. Alle skoler opfordres til at bestille og anvende materialerne i undervisningen.

 

Materialerne er gratis og selvom de primært er tiltænkt undervisning i løbet af uge 40, er skolerne velkomne til at anvende dem året rundt.

 

Bag undervisningsmaterialerne står Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber og TrygFonden.

 

Læs mere om undervisningsmaterialerne herunder.

 

Lær om brand (målrettet 0.-1. klasse)

Lær om brand-materialet er rettet mod eleverne i 0.-1. klasserne og tager udgangspunkt i elevbogen ”Da legehuset brændte”. Til materialet hører opgavehæftet samt en forsøgsspand med materiale til små, enkle forsøg, som læreren kan vise i undervisningen. Med materialet følger et diplom, som eleverne kan få udleveret efter undervisningen og en klasserumsplakat til at hænge op i klasseværelset.

 

Med til materialet hører også lærervejledningen ”Lærerens bog”. Skolerne opfordres til at anvende tidligere tilsendte forsøgssæt (en forsøgsspand) til lærervejledningens forsøg med materialers brændbarhed. Der fremsendes én forsøgsspand til alle skoler, som bestiller "Lær om brand"-materialet.

 

”Lær om brand” er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og TrygFonden. Materialet understøtter Undervisningsministeriets bekendtgørelse om Fælles Mål.

"Lær om brand" er gratis og kan bestilles via link i højre side. 

 

Materialerne kan som udgangspunkt kun bestilles af skoler og er tænkt til undervisning i løbet af brandforebyggelsesugen i uge 40.

 

Materialerne sendes til skolerne i god tid før uge 40.

 

Brandsmart (målrettet 4.-6. klasse)

”Brandsmart” er et lærerigt, underholdende og engagerende forløb til natur/teknologi om brandsikkerhed, skræddersyet til eleverne på mellemtrinnet (4.-6. klasse). Eleverne skal arbejde med vigtigheden af brandsikkerhed på en sjov, inddragende og vedkommende måde, så de nemmere husker det, de har lært.

 

Hvad er det rette valg? Brandmanden Thomas forklarer, hvad der er rigtigt og forkert
Gennem filmiske dilemmaer bliver eleverne udfordret til at vælge mellem rigtige og forkerte beslutninger. Vi følger de to venner Charlie og Martha, når de er hjemme på værelset, når de er til klassefest og på skolen, og når de besøger et brandøvelsesanlæg.

 

Forløbet inkluderer også praktiske aktiviteter, hvor eleverne selv skal undersøge brandtrekanten. De skal bl.a. undersøge sammenhænge mellem ild og ilt, og hvordan varme spiller en vigtig rolle i forhold til brandsikkerhed, samt hvilke faktorer der er afgørende for at forhindre brande.

Til sidst i forløbet bliver eleverne udfordret til at undersøge brandsikkerheden på deres egen skole. De skal identificere potentielle risici, vurdere eksisterende sikkerhedsforanstaltninger og komme med forslag til forbedringer. 

”Brandsmart” er gratis, digitalt og kan tilgås her med Uni-login eller privat login: www.forstå.dk/brandsmart.

Bag "Brandsmart" står TrygFonden, Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Forstå og We Love People

 

Samarbejde med de kommunale brandvæsener

Flere steder indgår skolerne aftaler med de kommunale brandvæsener om at undervise børnene i brandforebyggelse, også i uge 40. Kontakt gerne jeres lokale brandvæsen direkte for at høre om mulighederne for et samarbejde.


Find det lokale brandvæsen på kortet her.

Materiale til 0.-1. klasse

Bestil 2023

Materiale til 4.-6. klasse

Brandsmart logo

Sidst opdateret 4. juni, 2024 - Kl. 12.34