lbob-artikel

Illustration af "Lær børn om brand"

Beredskabsstyrelsens undervisningsmateriale "Lær om brand" er udarbejdet til brug i 0. og 1. klasse. Materialet ’Ild - en farlig ven’ målrettet 4. og 5. klassetrin er udgået på lager, og et nyt materiale vil blive udviklet til mellemtrinnet.

 

Målet med Beredskabsstyrelsens skolematerialer er, at børn skal lære om ild og brandsikkerhed, så de bliver mere bevidste om farerne og kan reagere rigtigt, hvis der opstår brand. Alle skoler opfordres til at bestille materialerne og anvende dem i undervisningen.

 

Lær om brand

Lær om brand-materialet er rettet mod eleverne i 0.-1. klasserne og tager udgangspunkt i elevbogen ”Da legehuset brændte”. Til materialet hører opgavehæftet samt en forsøgsspand med materiale til små, enkle forsøg, som læreren kan vise i undervisningen. Med materialet følger et diplom, som eleverne kan få udleveret efter undervisningen og en klasserumsplakat til at hænge op i klasseværelset.

 

Med til materialet hører også lærervejledningen ”Lærerens bog”. Skolerne opfordres til at anvende tidligere tilsendte forsøgssæt (en forsøgsspand) til lærervejledningens forsøg med materialers brændbarhed. Der fremsendes én forsøgsspand til alle skoler, som bestiller "Lær om brand"-materialet.

 

”Lær om brand” er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og TrygFonden. Materialet understøtter Undervisningsministeriets bekendtgørelse om Fælles Mål.

I starten af juni tilbyder Beredskabsstyrelsen og TrygFonden alle landets skoler at bestille "Lær om brand-materialet". Materialerne sendes til skolerne ca. 1 - 2 uger før uge 40.

 

Materialerne er gratis og kan som udgangspunkt kun bestilles af skoler og er tænkt til undervisning i løbet af brandforebyggelsesugen i uge 40.

 

Kontakt brs-ktp-kob@brs.dk.

Ild - en farlig ven (bestilling er ikke længere muligt)

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet ’Ild - en farlig ven’, som er et undervisningsmateriale rettet mod eleverne i 4-5. klasserne. Sigtet med undervisningsforløbet er at sætte emnerne brand og brandforebyggelse på dagsordenen både i klassen og hjemme hos eleverne.

 

Det primære fokus er lagt på brandforebyggelse. Børnene lærer, hvordan de i dagligdags situationer kan være med til at forebygge brand. Men eleverne lærer selvfølgelig også, hvad de skal gøre, hvis det alligevel pludselig brænder på.

 

De lærer, hvordan de selv kan slukke en lille brand og hvad de skal gøre, hvis der går ild i dem selv. Og sidst - men ikke mindst - lærer de, hvad de skal gøre, hvis de skulle komme ud for en voldsom brand, og det gælder om at komme sikkert ud.

 


Den beredskabsfaglige læring effektueres på tre niveauer:

  • Niveau 1: Viden - Brandfarer hvordan, hvor og hvornår?
    Eleven får fokus på de situationer, hvor de selv og voksne typisk er uvidende og ubetænksomme.

  • Niveau 2: Handling - Hvordan undgår jeg brand og hvad gør jeg, hvis uheldet er ude?
    Eleven får fokus på vigtige rutiner og får rustet sit beredskab.

  • Niveau 3: Holdning - Eleven tager brand alvorligt.
    Eleven oplever, at han/hun ved egen indsats er blevet ”ekspert” på området og ikke belært om brand med en løftet pegefinger.

 

 

Brandspillet består af en spilleplade i størrelse A2 og 60 spillekort. Spillet er udarbejdet i stil med Bezzerwizzer og Trivial Pursuit bortset fra, at eleverne selv skal formulere spørgsmålene om ild og brand.

 

Til lærer- og undervisningsvejledningen hører såkaldte dialogkort, der udgives som et hæfte. Det er stikord til lektionerne og afspilningen af de 12 film om brand og brandforebyggelse.

 

Filmene afspilles fra hjemmesiden www.ildenfarligven.dk.

 

Gå til www.ildenfarligven.dk

 

Brandforebyggelse på skemaet i uge 40

Uge 40 er udpeget som en årligt tilbagevendende brandforebyggelsesuge. Hvert år sætter grundskoler over hele landet således brandforebyggelse på skemaet i uge 40.

 

Beredskabsstyrelsen og TrygFonden tilbyder alle landets grundskoler undervisningsmateriale til anvendelse i uge 40. Materialet er gratis og sendes uden beregning til skolen.

 

Materialerne kan bestilles ved kontakt til brs-ktp-kob@brs.dk.

Samarbejde med de kommunale brandvæsener

Flere steder indgår skolerne aftaler med de kommunale brandvæsener om at undervise børnene i brandforebyggelse. I kan kontakte jeres lokale brandvæsen direkte for at høre om mulighederne for et samarbejde.


Find jeres lokale brandvæsen på kortet her.

Bestil materialerne

www.ildenfarligven.dk

Gå til hjemmesiden www.ildenfarligven.dk

Sidst opdateret 29. juni, 2022 - Kl. 09.52