I særligt alvorlige tilfælde kan myndighederne udsende beredskabsmeddelelser til offentligheden i medfør af varslingsbekendtgørelsen og varslingsaftalen, evt. kombineret med sirenevarsling i et større eller mindre område. I sådanne situationer er Danmarks Radio og TV 2 forpligtet til at viderebringe informationen fra myndighederne hurtigst muligt.

 

Politiet har ansvaret for at udsende beredskabsmeddelelser fra myndighederne, og myndighederne på et eventuelt skadessted afgør, om sirenerne skal tages i brug. Beredskabsstyrelsen har ansvaret for at drive sirenevarslingssystemet. 

Den årlige sirenetest

Den første onsdag i maj tester Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet alle landets sirener. Det sker klokken 12.00, når sirenerne lyder med 'Fare'-signalet, som er en tone, der gentages fire gange i løbet af 45 sekunder. Tonen stiger hurtigt og falder langsomt, og der er pause mellem gentagelserne.

Fare-signalet gentages efter fire minutter.

Efter otte minutter udsendes et 'Faren er forbi'-signal, som er en lang ensartet tone, der varer i 45 sekunder.

Myndighederne tester faktisk sirenerne hver nat - dog uden hørbar lyd. På den måde holder myndighederne øje med, hvilke sirener, der fungerer, og hvilke sirener, der melder fejl.

Men én gang om året testes sirenerne for at huske folk på, hvordan de lyder og deres betydning.

Se videoen her på siden.

Der kan være mange grunde til, at man ikke hører sirenen. Bor du på landet eller langt fra en sirene, så opdager du måske ikke sirenetesten. Det kan også være vanskeligt, hvis du er i et område med meget støj, høje bygninger, eller hvis vinden blæser lyden væk fra dig.

Står du ved siden af en sirene, som ikke virker, så kontakt Servicecenteret hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på FES@mil.dk eller på 7281 3000

Mange spørger, om der ikke engang var noget med, at sirenerne blev testet hver onsdag?

Jo - der har faktisk været forskellige regimer for at teste sirenerne, og når folk spørger om 'hver onsdag', så fortæller det også lidt om deres alder:

  • Fra 1951 til 1967 blev det daværende sirenesystem testet hver lørdag klokken 12.
  • Frem til 1993 var det hver onsdag klokken 12
  • Og siden da hver første onsdag i maj

Når varslingssirenerne lyder, skal du:

 

  • Gå ind og søg information hos DR eller TV 2

Hurtigt efter sirenevarsling udsender myndighederne en beredskabsmeddelelse via dr.dk og tv2.dk. Den vil også kunne høres på DR’s FM-radiokanaler i det berørte geografiske område. DR og TV 2 bringer desuden beredskabsmeddelelsen på tekst-tv side 150. Afhængig af hændelsens karakter vil informationen blive udsendt via endnu flere kanaler, ligesom myndigheder ofte vil bringe beredskabsmeddelelserne via eksempelvis sociale medier og egne hjemmesider.

 

 

Kun, når det er akut

  • Ring ikke 1-1-2 for at få information
  • Ring kun 1-1-2, hvis du eller andre er i akut fare. Andre opkald kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.

 

Varsling for hørehæmmede

Døve og hørehæmmede kan få en sms, når der varsles.

Tilmelding

For at tilmelde dig, skal du bruge dette link: www.borger.dk


Forklaringsfilm

Film om tilmelding til sms-varsling lavet i samarbejde med Døvefilm. 
www.deaftv.dk/ods

Sidst opdateret 2. december, 2021 - Kl. 13.26