Sirene

Sirene

De enkelte sirener med tekniske installationer befinder sig typisk på master eller tage.

Såfremt arealer hvor sireneinstallationen befinder sig enten skal bebygges, ombygges, udvides eller der skal foretages gravearbejde i nærhed af en masteinstallation, hvor der kan blive tale om en midlertidig nedtagelse eller afbydelse af sireneinstallationen, skal Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kontaktes.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal kontaktes via Ejendomsstyrelsens servicecenter:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse - Servicecenter
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
Telefon: +45 7281 3300
E-mail: FES-KTP-SERVICECENTER@MIL.DK 

 

Skal høreværn anvendes, når sirenerne afgiver signal?

Personer, der opholder sig uden effektivt høreværn på tage eller bygninger i nærheden af en sirene, risikerer at pådrage sig høreskader, når sirenen afgiver signal. Ved ophold uden effektivt høreværn (bedste klasse) på tage eller bygninger skal der derfor altid opretholdes en sikkerhedsafstand på 40 m i vandret linje fra sirenen. Der er derimod ingen risiko for at pådrage sig høreskader ved ophold på almindeligt tilgængelige arealer i nærheden af sirener, eksempelvis under sirener på master.

Sidst opdateret 12. august, 2020 - Kl. 11.39