Sirene

Foto: Beredskabsstyrelsen.

De enkelte varslingssirener med tekniske installationer befinder sig typisk på master eller tage.

 

Såfremt arealer, hvor sireneinstallationen befinder sig, enten skal bebygges, ombygges, udvides, eller der skal foretages gravearbejde i nærhed af en masteinstallation, hvor der kan blive tale om en midlertidig nedtagelse eller afbrydelse af sireneinstallationen, skal Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kontaktes.

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal kontaktes via Ejendomsstyrelsens servicecenter:

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse - Servicecenter
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
Telefon: +45 7281 3300
E-mail: FES-KTP-SERVICECENTER@MIL.DK

 

Skal høreværn anvendes, når de fysiske varslingssirenerne afgiver signal?

Personer, der opholder sig uden effektivt høreværn på tage eller bygninger i nærheden af en varslingssirene, risikerer at pådrage sig høreskader, når varslingssirenen afgiver signal. Ved ophold uden effektivt høreværn (bedste klasse) på tage eller bygninger skal der derfor altid opretholdes en sikkerhedsafstand på 40 m i vandret linje fra varslingssirenen.

 

Der er derimod ingen risiko for at pådrage sig høreskader ved ophold på almindeligt tilgængelige arealer i nærheden af varslingssirener, eksempelvis under varslingssirener på master.

Sidst opdateret 12. august, 2020 - Kl. 11.39