Her finder du de aktuelle dokumenter vedrørende enhedstimebetaling.

 

Det er vigtigt at læse vejledningen, inden du søger, og hvis du er i tvivl om noget.

 

Tidsfrister i forbindelse med enhedstimebetaling:

 

- Ansøgninger: Senest 1. december året før uddannelsesåret.

- Regnskab: Senest 1. februar året efter uddannelsesåret.

 

Anvend altid de konkrete blanketter, der er mærket med uddannelsesåret. Såvel til ansøgning som til regnskab.

 

Bemærk: Der må ikke genanvendes skemaer fra tidligere år. Sådanne vil blive afvist.

 

Blanketterne bliver tilgængelige, når der hhv. åbnes for nye ansøgninger og regnskaber. Blanketterne er i regnearksformat (Excel).

 

Hver blanket består af flere faneblade og indeholder en vejledning nederst på forsiden. Følg denne vejledning nøje, når ansøgning/regnskab indsendes til Beredskabsstyrelsen.

 

Eksempler på, hvordan skemaerne skal udfyldes, bliver også tilgængelige når der åbnes for ansøgning.

 


Uddannelse af frivillige:
De redningsberedskaber, der planlægger at uddanne frivillige, kan i god tid før et uddannelsesår gøre sine uddannelsesbehov op. Anvend ansøgningsblanket for det pågældende år og husk de angivne frister for indsendelse. Ansøgningsblanketten er fortrykt de godkendte uddannelser, som der kan søges enhedstimebetaling til. Uddannelser herudover kræver forudgående godkendelse af Beredskabsstyrelsen.

 

Uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps:
Ledere af ungdomsbrandkorps kan i samarbejde med den kommune eller det beredskab, som ungdomsbrandkorpset har et tilknytningsforhold til, planlægge uddannelsesaktiviteter for ungdomsbrandkorpset i god tid.

 

Der er udgivet et katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for medlemmer af ungdomsbrandkorps. Følg linket og læs mere.

 

Der kan ansøges om tilskud via enhedstimebetalingssystemet ud fra tilsvarende principper som gælder for uddannelse af frivillige, og det følger heraf, at der også efter uddannelsesåret skal aflægges regnskab for de gennemførte uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps, der har modtaget tilskud.

 

Vejledningen for enhedstimebetaling gælder også for ansøgninger vedr. ungdomsbrandkorps, derudover henvises til særlige bestemmelser, der fremgår i kataloget over uddannelsesaktiviteter i Ungdomsbrandkorps.  Anvend ansøgningsblanket for det pågældende år og husk de angivne frister for indsendelse.

 

Særligt om børneattester
Der gøres opmærksom på, at den kommune eller det redningsberedskab, der forestår ansøgningen, har pligt til at sikre, at der er indhentet de påkrævede børneattester jf. bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse af personale m.v. i ungdomsbrandkorps, bekendtgørelse 1125, af 11. august 2016.

 

Sidst opdateret 15. december, 2023 - Kl. 08.29