Uddannelse og træning i udrykningskørsel.


Ansvaret for at sikre overholdelsen af reglerne om udrykningskørsel, herunder for at chaufførerne har den fornødne uddannelse, påhviler den enkelte arbejdsgiver. 

Reglerne for udrykningskørsel er fastlagt i Justitsministeriets bekendtgørelse om udrykningskørsel, der har hjemmel i færdselsloven. Kravene til chaufførens kørselskompetencer følger tilsvarende  Justitsministeriets regelsæt om erhvervelse af kørekort mv. Der fastsættes derfor ikke regler på dette område i medfør af beredskabsloven.

 

Læs mere her om uddannelse og træning i udrykningskørsel og Beredskabsstyrelsens læreplan for den del af redningsspecialistuddannelsen, der vedrører chaufførernes uddannelse og træning i kørsel under udrykningsforhold:

Udrykningsbekendtgørelse

Køreuddannelse - DEC14.doc  

 

 

 

Sidst opdateret 7. september, 2020 - Kl. 10.18