Forsvarsministeren fastsætter regler for uddannelse af redningsberedskabets personel. Beredskabsstyrelsen fastsætter indholdet af og bestemmelser for gennemførelsen for uddannelserne i redningsberedskabet. Det er Beredskabsstyrelsens mål at udvikle og gennemføre beredskabsfaglige uddannelser tilpasset både beredskabets og samfundets behov, så uddannelserne i redningsberedskabet medvirker til at øge samfundets robusthed.  

 

Inddeling af personel
Redningsberedskabets personel inddeles traditionelt i 3 niveauer:


- Manuelt niveau
- Mellemlederniveau
- Lederniveau (inklusiv chefniveau)  

 

De enkelte uddannelser og kurser i redningsberedskabet retter sig mod opgaveløsningen på disse 3 niveauer.  

 

Manuelt niveau
Uddannelserne på manuelt niveau gennemføres lokalt i de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed. Det er den lokale beredskabschef, der har det overordnede ansvar for uddannelsernes gennemførelse. Beredskabschefen kan udpege andre til at varetage de planlægningsmæssige opgaver forbundet med uddannelsesopgaven.  

 

Mellemledere og ledere
For at blive videreuddannet til mellemleder- eller lederniveauet kan man søge optagelse på de kurser, som udbydes i Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed. Det er Beredskabsstyrelsen, der har ansvaret for at kurserne gennemføres.  

 

Opbygning af bestemmelserne
Både de, som planlægger, gennemfører og deltager i redningsberedskabets uddannelser, kan finde en række nyttige oplysninger i Beredskabsstyrelsens uddannelsesbestemmelser. Bestemmelserne er opdelt i to dele. Den ene del omfatter uddannelseselementerne for det manuelle niveau, som fremgår af de "Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed". Den anden del omfatter uddannelseselementerne for mellemleder- og lederniveauerne, som fremgår af de "Generelle bestemmelser for Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed".  

 

Generelle bestemmelser
Uddannelsesbestemmelserne indeholder en række generelle bestemmelser. De generelle bestemmelser giver informationer om administrative procedurer og alle andre forhold, der ikke direkte relaterer sig til de enkelte uddannelser og kurser. Eksempelvis er det angivet, hvem der betaler udgifterne i forbindelse med de forskellige uddannelsesaktiviteter.  

De generelle bestemmelser suppleres af uddannelsesplaner og kursusbeskrivelser. For alle redningsberedskabets uddannelser på manuelt niveau er der udarbejdet en uddannelsesplan. For alle kurser på mellemleder- og lederniveau i Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed er der udarbejdet en kursusbeskrivelse. Både uddannelsesplanerne og kursusbeskrivelserne kan findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside. 

Eventuelle særlige bestemmelser, der afviger fra de generelle bestemmelser, og som for eksempel kun gælder for en enkelt uddannelse, vil fremgå i den konkrete sammenhæng som f.eks. bestemmelserne om certificering i forbindelse med uddannelsen.

Sidst opdateret 8. september, 2020 - Kl. 13.42