Sporing og prøver

Enheden er baseret på et mobilt team bestående af et højt specialiseret nødhjælpspersonale, der kan udsendes til de berørte områder indenfor kort tid. Enheden er uddannet til at kunne indsamle informationer, udføre evalueringer, lave opsporingsarbejde, prøveudtagninger og analyser på stedet, for derigennem at begrænse de negative konsekvenser af en natur- eller menneskeskabt katastrofe.

Sidst opdateret 3. november, 2020 - Kl. 16.01