Når Beredskabsstyrelsen udsender international katastrofehjælp, kan hjælpen være sammensat af en række forskellige kapaciteter omfattende både specialister, mandskab, indsatsmoduler og andet materiel.

 

Beredskabsstyrelsen råder over en række kapaciteter, der ofte er behov for ved ulykker, kriser og katastrofer i udlandet. Kapaciteterne omfatter eksempelvis vandrensningsudstyr, der kan levere rent drikkevand i områder, hvor infrastrukturen er ødelagt som følge af en naturkatastrofe.

 

Beredskabsstyrelsen kan for eksempel også opsætte et lejr- og logistikmodul, som kan hjælpe nødhjælpspersonale med at operere i katastroferamte områder uden at belaste det katastroferamte lands egne ressourcer.

 

Styrelsen opbygger indsatsmoduler, som både kan bruges i Danmark og internationalt. Et modul er en pakke, der indeholder udstyr og mandskab. Alle katastrofer er forskellige, og derfor kan modulerne tilpasses og kombineres med andre moduler, så de passer perfekt til den situation, de skal bruges i.

 

Personellet, som udsendes til internationale operative indsatser, er oftest forankret i Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje. Personelpuljen består primært af fastansatte sergenter og officerer i Beredskabsstyrelsen og af frivillige enten med beredskabsfaglig baggrund eller civile med et særligt fagligt speciale. Det kan eksempelvis være sundhedsfaglige eller håndværkere.

 

Se mere om de enkelte kapaciteter nedenfor.

Indlæser

Sidst opdateret 4. september, 2020 - Kl. 15.20