Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Et hold værnepligtige ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland.


Indsatser ved ulykker og katastrofer

Beredskabsstyrelsen Nordjylland opretholder et døgnbemandet udrykningsberedskab og assisterer redningsberedskabet, politiet og andre myndigheder i tilfælde af bl.a. brand, rednings- og miljøopgaver.

 

Uddannelse af værnepligtige

Beredskabsstyrelsen Nordjylland uddanner ca. 100 værnepligtige til brand- og redningsfolk hvert år. De værnepligtige får uddannelser inden for brand, miljø, redning og førstehjælp.


Frivillige

Beredskabsstyrelsen Nordjylland er samlings- og uddannelsessted for de frivillige brand- og redningsfolk, der er tilknyttet Beredskabsstyrelsen i Nordjylland. Beredskabsstyrelsen har også en frivilligenhed i Hjørring.

 

Beredskabsfaglig rådgivning

Beredskabsstyrelsen Nordjylland står til rådighed med beredskabsfaglig rådgivning overfor kommuner, politi og andre aktører inden for beredskabsområdet.

 

Speciale i åndedrætsbeskyttelse

Beredskabsstyrelsen Nordjylland huser ”Logistikcenter åndedræt”, et specialværksted for afprøvning, reparation og renovering af åndedrætsmidler og højtrykskompressorer.

 

Følg Beredskabsstyrelsen Nordjylland på Facebook

Facebook Feed

Indhold fra Facebook kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.

Sidst opdateret 13. juli, 2020 - Kl. 11.32