Luftfoto af Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning.

Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning set fra luften.

Hjælper til ved ulykker og katastrofer

Beredskabsstyrelsen Midtjylland udgør Danmarks overbygningsberedskab i Midtjylland. Vi opretholder et døgnbemandet udrykningsberedskab og er klar til at rykke ud og hjælpe andre myndigheder og samarbejdspartnere (f.eks. Politi, Skat, Fødevarestyrelsen og de kommunale brandvæsener). Det kan bl.a. være i forbindelse med eftersøgninger, brande, redningsopgaver og miljøuheld. 

Derudover indgår vi som en del af Beredskabsstyrelsens internationale beredskab, der med kort varsel er klar til at tage til udlandet for at hjælpe til dér, hvor der er behov.

Læs mere om Beredskabsstyrelsens indsatser i forbindelse med ulykker og katastrofer ved at følge linket her: Indsats ved ulykker og katastrofer.

Beredskabsfaglig rådgivning

Beredskabsstyrelsen Midtjylland hjælper med beredskabsfaglig rådgivning over for politiet, redningsberedskabet og andre myndigheder inden for beredskabsområdet.

Beredskabsstyrelsen Midtjylland rådgiver blandt andet inden for områderne.

  • udarbejdelse af beredskabsplaner
  • afprøvning af beredskabsplaner og gennemførelse af øvelser
  • risikobaseret dimensionering
  • brug af ODIN


Udvikling, opbygning og internationale indsatser

Beredskabsstyrelsen Midtjylland råder over et logistikcenter, der virker som produktudvikler og opbygningssted for Beredskabsstyrelsens materielpakninger.

Det er også her Beredskabsstyrelsens materiel og udstyr til internationale missioner ligger på lager. Logistikcenteret planlægger transporten af udstyr til missionerne ude i verdenen.

Værnepligtige

Beredskabsstyrelsen Midtjylland uddanner ca. 120 værnepligtige til brand- og redningsfolk hvert år. De værnepligtige får uddannelser inden for brand, miljø, redning og førstehjælp. Læs mere om det at være værnepligtig i Beredskabsstyrelsen ved at følge linket her: Bliv værnepligtig i Beredskabsstyrelsen


Frivillige

Beredskabsstyrelsen Midtjylland er samlings- og uddannelsessted for den del af den Frivillige Indsatsstyrke, der er forankret i Vestdanmark. Den Frivillige Indsatsstyrke udgøres af frivillige, der træder til, når der er behov for ekstra mandskab. Læs mere om det at være frivillig i Beredskabsstyrelsen ved at følge linket her: Bliv frivillig i BeredskabsstyrelsenFacebook Feed

Indhold fra Facebook kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.

Sidst opdateret 13. juli, 2020 - Kl. 11.32