Beredskabsstyrelsen Bornholm fotograferet fra luften.

Beredskabsstyrelsen Bornholm har ligget i Allinge siden 1941


Beredskabsstyrelsen Bornholm i Allinge opretholder et døgnbemandet udrykningsberedskab, og assisterer redningsberedskabet, politiet og andre myndigheder på Bornholm ved større mandskabskrævende opgaver, eller i tilfælde af brand, rednings- og miljøopgaver, hvor der er brug for specialmateriel og særlige kompetencer.

Værnepligtigtige

Beredskabsstyrelsen Bornholm uddanner værnepligtige til bl.a. Brandmand, Redningsspecialist, Bassinlivredder, Førstehjælper m.v.. Kompetencer der bruges til udrykningsberedskabets assistancer og som efterfølgende kan bruges til at søge en videre karriere i Beredskabsstyrelsen eller i et kommunalt redningsberedskab.


Frivillige

Beredskabsstyrelsen Bornholm er samlings- og uddannelsessted for de frivillige brand- og redningsfolk, der er tilknyttet Beredskabsstyrelsens statslige redningsberedskab på Bornholm. Frivilligenheden består primært af tidligere værnepligtige, som efter hjemsendelsen har lyst, evne, tid og energi til fortsat at være en del af beredskabscenterets mandskabsressource til både nationale og internationale opgaver.

Frivillige deltager i udrykninger og assistancer samt alle andre aktiviteter i centerets opgaveportefølje. Frivillige opretholder deres faglige kompetencer ved at deltage i uddannelse og øvelsesaktiviteter hen over året.

 

Deltidsansatte og brandstation

Beredskabsstyrelsen Bornholm indgår i en samarbejdsordning med Bornholms Regionskommune, hvor Beredskabsstyrelsen varetager slukningspligten på Nordbornholm og bemander station Allinge med deltidsbrandmænd. Som det eneste sted i landet samarbejder her deltidsansatte og værnepligtige i betjeningen af det kommunale slukningsdisktrikt.

 

Beredskabsfaglig rådgivning

Beredskabsstyrelsen Bornholm står til rådighed med beredskabsfaglig rådgivning overfor kommuner, politi og andre aktører inden for beredskabsområdet.

Beredskabsstyrelsen Bornholm tilbyder bl.a. rådgivning om:

  • Udarbejdelse af beredskabsplaner, krisestyring og krisekommunikation.
  • Afprøvning af beredskabsplaner og gennemførelse af øvelser
  • Benyttelse af ODIN
  • Risikobaseret dimensionering

Facebook Feed

Indhold fra Facebook kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.

Sidst opdateret 28. august, 2020 - Kl. 11.25