Sådan vil S!RENEN se ud på din mobiltelefon.

Illustration: Beredskabsstyrelsen.

Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen gennemførte 3. maj en national test af det nye varslingssystem S!RENEN, som kan udsende advarsler til borgere i et fareområde direkte på mobilen.

 

Under testen blev der udsendt en test-advarsel via S!RENEN. Selve afsendelsen af test-advarslen forløb planmæssigt, og over 99 % af de såkaldte celler, der sidder på telemasterne, afsendte test-advarslen. 

 

Test-advarslen blev modtaget af 64 % af befolkningen. Det viser en repræsentativ undersøgelse, som Megafon har udført for Beredskabsstyrelsen.

 

Modtog du en test-advarsel på din mobiltelefon onsdag d. 3. maj kl. 12? n %
Ja 676 64 %
Nej 347 33 %
Ved ikke 20 2 %
Ikke relevant, da jeg ikke har en mobiltelefon, der kan modtage denne type beskeder 18 2 %
Antal respondenter 1.061 100 %

Kilde: Megafon for Beredskabsstyrelsen. Statistisk usikkerhed på et 95% signifikans-niveau: 2,87.

 

Beredskabsstyrelsen arbejder på at afdække årsager til, at godt 1/3 af mobiltelefoner ikke modtog varslet. 

 

Beredskabsstyrelsen vurderer indledningsvist, at en udbredt årsag er, at telefonernes styresystem ikke var opdateret. En anden årsag er, at ældre mobiltelefoner ikke modtager advarslerne.

 

Efterhånden som mobiltelefonernes styresystemer opdateres, vil stadig flere blive i stand til at modtage advarsler via S!RENEN. Fremtidige versioner af telefoner og styresystemer bliver således kompatible med S!RENEN.

 

Blandt de øvrige formodede årsager er, at telefonerne kan have været forbundet til 3G-netværket. S!RENEN er ikke kompatibel med 3G, da 3G er ved at blive udfaset til fordel for 4G og 5G. 

 

Herudover kan en række tekniske faktorer også have været i spil.

 

Beredskabsstyrelsen analyserer testen og dens resultater nærmere og forventer at færdiggøre en evaluering inden sommerferien.

Om Megafons undersøgelse

Undersøgelsen er udført af Megafon for Beredskabsstyrelsen med medlemmer af MEGAFON-panelet på 18 år eller derover som en ren internetundersøgelse.

 

Respondenterne i undersøgelsen blev kontaktet via e-mail ved undersøgelsens start. De havde mulighed for at besvare spørgsmålene fra onsdag d. 3. maj kl. 14.00 til mandag d. 8. maj kl. 21.00.

 

Undersøgelsen baserer sig på 1.061 gennemførte besvarelser. Svarmaterialet er vægtet for at gøre materialet så repræsentativt som muligt i forhold til Danmarks befolkning.