Fra venstre: Vidir Reynisson (Iceland), Laila Reenberg (Denmark), Elisabeth Aarsæther (Norway), Charlotte Petri (Sweden), and Pauliina Eskola (Finland).

De nordiske generaldirektører ved monumentet over Danmarks Internationale Indsats. Fra venstre: Vidir Reynisson (Island), Laila Reenberg (Danmark), Elisabeth Aarsæther (Norge), Charlotte Petri (Sverige), and Pauliina Eskola (Finland).

De nordiske lande har igennem mange år arbejdet tæt sammen på beredskabsområdet. Den ændrede sikkerhedspolitiske situation giver anledning til et endnu tættere samarbejde.

 

Derfor afholdt Beredskabsstyrelsen fredag en workshop med direktørerne for søstermyndighederne i de øvrige nordiske lande: Sverige, Norge, Finland og Island.

 

Her blev direktørerne enige om at styrke samarbejdet. Derfor blev det besluttet at oprette et nordisk beredskabssekretariat kaldet “NORCIVCO Secretariat”, der skal være med til at drive og ideudvikle samt sikre samlede og koordinerede nordiske indsatser på beredskabsområdet.

 

I første omgang vil sekretariatet udvikle et overblik over både korte og længere internationale indsatser samt etablere en fælles "Ukraine Task Force" for at sikre en større og bedre støtte til Ukraine. Derudover vil det også være sekretariatets opgave at sikre mindst én fælles nordisk beredskabsøvelse hvert år. 

 

Læs mere om det nordiske samarbejde på beredskabsområdet.