Over de seneste år er der kommet stadig flere produkter på markedet med litiumionbatterier. Det gælder ikke mindst elcykler, elscootere og elløbehjul. Beredskabsstyrelsen monitorerer på baggrund af data fra de kommunale redningsberedskaber risikoen for brand i denne type mindre produkter med litiumionbatterier.

 

En ny analyse peger på en stigning i antallet af brande i produkterne. I 2021 blev registreret 30 brande, der opstod i et mindre produkt med litiumionbatteri. I 2022 blev der registreret 73 brande. I første halvår af 2023 blev der registreret 58 brande.

 

- Vi skal helt generelt ikke være nervøse for at bruge produkter med lithiumionbatterier, men som forbruger skal man behandle de nye produkter med respekt og omtanke ved at følge myndighedernes gode råd. Det gælder især, når vi lader produkterne op, siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, Nicoline Zederkof Jensen.

 

- Det er fortsat relativt små tal, men vi mærker tendensen i vores udrykninger. Derfor vil vi også opfordre til, at man følger rådene på området og bl.a. har en røgalarm der, hvor man oplader sine batterier, siger beredskabsdirektør i Beredskab Øst, Rasmus Storgaard Petersen.

 

- Vi kommer til at følge området tæt. Blandt andet fortsætter vi den løbende gode dialog med de kommunale redningsberedskaber om indberetning, så vi får endnu bedre data på området. Derudover følger vi også udviklingen på området i udlandet siger analysechef i Beredskabsstyrelsen, Frederik Prytz-Grønfeldt.

 

Opladning af genopladelige batterier

  • Brug kun ubeskadigede, originale genopladelige batterier.
  • Brug altid opladere, der er beregnet til netop dit produkt – og kontroller, at ledning og stik ikke har synlige skader.
  • Oplad dine batterier/produkter, så du kan handle, hvis der opstår varme, røg, dampe eller mislyde fra oplader eller batteri.
  • Hav mindst én fungerende røgalarm i det rum, som du oplader i.
  • Oplad ikke i nærheden af brandbart materiale, og dæk aldrig oplader eller batteri til - de kan blive overophedet.
  • Oplad ikke på steder, hvor en evt. brand kan spærre for flugtveje som døre eller trapper

 

Sikkerhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen kommer til at følge udviklingen på området tæt og forventer at have opdateret data på området medio 2024.