I 2022 var der 73 brande i Danmark, der opstod i et mindre produkt med litiumionbatteri. I 2021 blev registreret 30 brande, hvilket svarer til en stigning på 143 %. I første halvår af 2023 er der registreret 58 brande i mindre litiumion-produkter, og der kan således forventes en yderligere stigning fra 2022 til 2023.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    10. november, 2023

Hent publikation