Indsats ved elbiler.

Foto: Beredskabsstyrelsen.

Der kommer flere og flere el- og hybridbiler på de danske veje. Brand- og redningsindsatser i el- og hybridbiler adskiller sig fra benzin- og dieselbiler på en række områder, og der er en række forhold, brand- og redningspersonellet skal være særlig opmærksomme på.

 

Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber har derfor udarbejdet to temahæfter, der sætter fokus på sikre og forsvarlige indsatser ved hændelser med el- og hybridbiler.

 

Temahæfterne præsenterer den nyeste viden på området og sætter fokus på sikkerheden for især redningsberedskabet, politi og sundhedsberedskab. Temahæfterne indeholder derudover en række action cards.

 

- Det er tydeligt, at der har været en efterspørgsel på retningslinjer og vejledning fra indsatspersonellet. Det kommer der nu med de to temahæfter med fokus på dels brand og dels redning, når det vedrører el- og hybridbiler. Særligt de nye action cards giver indsatspersonellet hurtig og nem adgang til relevant viden ved en konkret indsats, siger seniorsergent Kenny Bülow fra Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse.

 

- Indsatser på elbiler kræver særligt fokus på en række forhold ved blandt andet røg fra brand i batteriet og afbrydelse af strøm for at undgå risiko for stød. Temahæfterne præsenterer de vigtigste opmærksomhedspunkter. Samlet bidrager de til sikre og forsvarlige indsatser med personellets sikkerhed i centrum, siger Rasmus Storgaard, beredskabsdirektør i Beredskab Øst.

 

Læs temahæfterne nedenfor.