Indsats ved elbiler.

Foto: Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med Danske Beredskaber udarbejdet to temahæfter om brand- og redningsindsatser ved hændelser med elbiler. Fokus i temahæfterne er på at sikre forsvarlige indsatser ved hændelser med el- og hybridbiler, da der er en række forhold, som mandskabet bør være særlig opmærksomme på.

 

Dette temahæfte omhandler redningsindsatser og frigørelse fra elbiler, præsenterer den nyeste viden på området og sætter fokus på sikkerheden for især redningsberedskabet, politi og sundhedsberedskab. Temahæftet indeholder derudover en række action cards, som kan indgå som inspiration til arbejdet med SOP i de enkelte beredskaber.

 

Her kan du se det andet temahæfte om slukning af brand i elbiler.

 

Her kan du desuden se en større illustration af frigørelsens 5 faser, opgaver og skadessted.

  • Udgiver

    Berdskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    20. december, 2022

Hent publikation