Hænder.

Foto: Colourbox.

Beredskabsstyrelsen har i en temaanalyse undersøgt, om pårørende kan spille en rolle i at forebygge dødsbrande blandt sårbare ældre. Det er en gruppe, som er vanskelig at nå med traditionelle forebyggelseskampagner.

 

Analysen viser, at pårørendes muligheder er begrænsede. Det skyldes bl.a. forskellige opfattelser af risici og ’det gode liv’ eller komplicerede relationer mellem den ældre og deres pårørende.

 

Vaner og komplicerede forhold

Uforsigtighed ved rygning er den hyppigste årsag til brande, der ender fatalt – særligt i kombination med andre risikofaktorer som fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse. Det kan være særdeles vanskeligt for pårørende at skulle opfordre til ændring af rygevaner.

 

Analysen viser også, at en del pårørende i forvejen føler, at de ikke kan hjælpe den ældre i tilstrækkelig grad. Det vil en ekstra opgave – brandforebyggelse – ikke hjælpe på.

 

- Vi har igennem tre temaanalyser styrket vidensgrundlaget om dødsbrande væsentligt. Det giver Beredskabsstyrelsen og andre relevante parter et bedre grundlag for det videre arbejde. Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med TrygFonden, da det har medvirket til at belyse området. Samtidig viser resultaterne fra årets temaanalyse, at arbejdet ikke er færdigt på området, siger analysechef i Beredskabsstyrelsen, Frederik Prytz-Grønfeldt.

 

Om temaanalysen

Temaanalysen om pårørendes rolle i forebyggelse af dødsbrande er den sidste rapport i et treårigt samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og TrygFonden om at styrke vidensgrundlaget om forebyggelse af dødsbrande.

 

Analysen tager udgangspunkt i den eksisterende litteratur på området samt interviews med otte fagpersoner fra hhv. KL, Sundhedsstyrelsen, Ældresagen, Alzheimerforeningen, Røde Kors og Pårørende Danmark.

 

De tre temaanalyser kan læses herunder.