Hænder.

Foto: Colourbox.

Temaanalysen undersøger potentialet i at involvere pårørende i forebyggelse af
dødsbrande blandt enlige ældre i eget hjem.

 

På baggrund af undersøgelsen vurderes det overordnet, at pårørende i mange tilfælde spiller en central rolle i forhold til samfundets sårbare ældre. Dog vurderes det ikke hensigtsmæssigt, at Beredskabsstyrelsen igangsætter initiativer, der pålægger et brandforebyggende ansvar hos pårørende til sårbare ældre.

  • create Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • today Udgivelsesdato

    7. juli, 2022

description Hent publikation