Anders Moseholm: Derfor bliver vi ved med at søge.

Illustration Anders Moseholm: Derfor bliver vi ved med at søge (2018).

Beredskabsstyrelsen udgiver i dag Nationalt Risikobillede 2022. Rapporten skal bidrage til en fælles forståelse af de risici, det danske samfund står over for, og danne grundlag for beredskabsplanlægning i Danmark. Rapporten skal bidrage til at styrke samfundets robusthed og dermed til danskernes tryghed.

 

Risikobilledet giver myndigheder, virksomheder og organisationer et overblik over 14 risici, der bør rettes opmærksomhed mod på kort og mellemlang sigt.

 

 

Kendskab til de risici, der udpeges i Nationalt Risikobillede, skal bidrage til, at Danmark ikke overraskes, når den næste krise eller katastrofe indtræffer. Hvis samfundet er forberedt på erkendte risici, styrker det Danmarks modstandskraft over for den næste krise.

 

Direktør i Beredskabsstyrelsen, Laila Reenberg, siger:

 

- Danmark er grundlæggende trygt og sikkert. Alligevel har Nationalt Risikobillede aldrig været mere aktuelt end i dag. Vi ser ind i en fremtid præget af øget kompleksitet og med risici, der går på tværs af organisatoriske skel og søjler. Det har bl.a. COVID-19-pandemien vist. Det er derfor afgørende, at sektorer, myndigheder og organisationer forholder sig til de 14 risici, der udpeges i Nationalt Risikobillede 2022.

 

- Hvis vi i samfundet som helhed forbereder os på de erkendte risici og anvender dem i øvelser og i vores beredskabsplaner, vil det styrke Danmarks modstandskraft, når den næste krise rammer. Også selvom det måtte være en krise, som vi ikke umiddelbart havde forventet. Det er helt afgørende, at vi som myndigheder og organisationer afsætter de nødvendige ressourcer til at være klar, når det gælder.

 

De 14 hændelsestyper

 

De 14 hændelsestyper i Nationalt Risikobillede har det til fælles, at de alle kan forårsage kriser, som rækker langt udover, hvad der kan håndteres lokalt eller med almindelige, dagligdags ressourcer.

 

 • Hedebølger og tørke
 • Storme og orkaner
 • Oversvømmelser fra havet
 • Ekstremregn
 • Højvirulente sygdomme
 • Husdyrsygdomme
 • Vand- og fødevarebårne sygdomme
 • Nukleare ulykker
 • Ulykker med kemiske stoffer
 • Maritime ulykker
 • Transportulykker
 • Cyberhændelser
 • Terrorhandlinger
 • Rumhændelser

 

Nationalt Risikobillede er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen i tæt samarbejde med relevante sektormyndigheder, forskningsinstitutioner og eksperter.

Om Nationalt Risikobillede 2022

 • Hedebølger og tørke
 • Storme og orkaner
 • Oversvømmelser fra havet
 • Ekstremregn
 • Højvirulente sygdomme
 • Husdyrsygdomme
 • Vand- og fødevarebårne sygdomme
 • Nukleare ulykker
 • Ulykker med kemiske stoffer
 • Maritime ulykker
 • Transportulykker
 • Cyberhændelser
 • Terrorhandlinger
 • Rumhændelser
 • Afsnit om hændelsestypernes karakteristik, forekomst, konsekvenser og tendenser.
 • Eksempler på alvorlige hændelsesforløb, som har fundet sted i eller påvirket Danmark i nyere tid.
 • Fiktive ’Hvad nu hvis…’ scenarier.
 • Figurer, som illustrerer udfordringer knyttet til hændelsestypernes kendetegn samt deres mulige konsekvenser.

Nationalt Risikobillede, konsekvenser.

Nationalt Risikobilledes fokus er nationalt og er redaktionelt afgrænset til ikke at beskæftige sig med militære forhold. Der kan opstå afledte konsekvenser i Danmark af militære handlinger i udlandet. Det kan f.eks. dreje sig om cyberhændelser, som er inkluderet i Nationalt Risikobillede.