Beredskabsstyrelsen har med virkning fra den 1. januar 2022 ændret de generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed.

 

Ændringen vedrører den 5-årige forældelsesfrist for brandmandsuddannelsen på manuelt niveau (Funktionsuddannelse Indsats). Forældelsesfristen er ændret til en ny kompetenceafklarings- og uddannelsesmodel.

 

Ændringen er foretaget ud fra et ønske om at skabe bedre og mere fleksible rekrutteringsmuligheder og sikre bedre udnyttelse af tidligere erhvervede kompetencer og uddannelse redningsberedskabet.

 

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til kompetenceafklarings- og uddannelsesmodellen. Værktøjet til kompetenceafklaring tager udgangspunkt i eksamensmodellen for Funktionsuddannelse Indsats (FUI) og indeholder forskellige opgaver, som enten er praktiske opgaver eller teoretisk gennemgang af et emne samt en multiple-choice test.

 

De praktiske opgaver eller den teoretiske gennemgang af et emne svarer til A og B-opgaverne i FUI-eksamen, dvs. der skal enten foretages en praktisk indsatsopgave eller fortælles om et specifikt emne. Spørgsmålene i multiple-choice testen er identiske med de C-spørgsmål, der indgår i FUI-eksamenens C-opgave.

 

På baggrund af de gennemførte opgaver vurderer den uddannelsesansvarlige, om opgaven er løst tilfredsstillende. Hvis det er tilfældet, kan brandmanden indtræde i en operativ funktion på manuelt niveau.

 

Hvis opgaveløsningen derimod ikke er løst tilfredsstillende, skal den uddannelsesansvarlige sammensætte og igangsætte et efterfølgende opkvalificerings- og uddannelsesforløb.

 

Du finder vejledningen herunder.