Brandvæsenet rykkede i 2021 ud til 262 brande som følge af uforsigtig brug af grill og lignende. Bortkastet aske er den helt store synder, der tegner sig for næsten 69 pct. af de formodede årsager til brandene.

 

- Vi ser desværre et mønster, når det drejer sig om brande i forbindelse med grill og bål. Grillen eller bålfadet bliver placeret for tæt på brændbart materiale, og der bliver brugt forkert optænding. Herudover får en del ikke slukket asken og kulresterne ordentligt, inden de smides ud, siger Kenny Dramshøj Christensen, der er forebyggelsesekspert hos Danske Beredskaber, og fortsætter:

 

- Det kan tage over et døgn, før aske og kulrester er helt kolde og kan smides i affaldsbeholderen.

 

Formodede brandårsager grill.

Formodede brandårsager. Grafik: Beredskabsstyrelsen.

 

Brug ikke tændvæske

Optændingen skal altid ske forsvarligt, og du skal derfor aldrig bruge tændvæske og lignende. Vær særligt opmærksom på børn og kæledyr i nærheden af grillen og bålet, så de ikke kommer til skade.

 

- Vi har i tidens løb set flere alvorlige ulykker, når der er brugt brandfarlige væsker som for eksempel tændvæske. Det kan udvikle sig til eksplosionsulykker, hvor der kan ske alvorlige forbrændinger - drop de brandfarlige væsker, når du griller. Det er simpelthen for farligt, siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert hos Beredskabsstyrelsen, og fortsætter:

 

- Forbrændingsskader er desværre også nogle af de ulykker, der sker i forbindelse med bål og grill. Bruger du en engangsgrill på stranden, så vær særligt opmærksom på, at sandet under grillen bliver meget varmt. Derfor er det vigtigt at afkøle sandet, så ingen kommer til skade ved at træde på det varme sand.

 

Fem gode råd om brug af grill eller bål

Følg disse fem gode råd om brug af grill eller bål og minimer risikoen for, at grillaftenen ender med et besøg af brandvæsenet eller en tur på skadestuen:

 

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du griller og tænder bål – det er sikrest at tænde op med grillstarter eller optændingsblokke
  • Grill kun udendørs – ved brug af grill f.eks. i en udestue er der fare for kulilteforgiftning, som er livsfarlig
  • Hav altid vand i nærheden – så kan du nemt slukke, hvis en glød får fat i tørt buskads, dugen på bordet eller andet brændbart, og du kan køle huden, hvis du bliver forbrændt. Det er også en god idé at nedkøle din grillstarter efter brug
  • Placer grillen eller bålet i sikker afstand og på et stabilt underlag – generelt er det vigtigt at holde afstand til tørre planter, bygninger og andet, der kan brænde
  • Aske og kulrester skal være helt kolde, før du smider dem ud eller forlader bålpladsen - det kan tage over et døgn, før asken og kulresterne er kolde, og der ikke er gløder tilbage

 

Særligt ved gasgrillen

- Hvis du har en gasgrill, skal du desuden regelmæssigt tjekke regulator og slange for utætheder og huske at lukke for gassen på regulatoren eller afmontere regulatoren efter brug, siger kontorchef Søren Assenholt Muff fra Sikkerhedsstyrelsen.

 

Infografik gasgrill

Grafik: Beredskabsstyrelsen.

 

Brandfare.dk

Hvis du gerne vil anvende åben ild i haven eller i naturen, så tjek altid brandfareindekset på Brandfare.dk og se, om der er forhøjet brandfare eller udstedt afbrændingsforbud. Forholdene kan variere fra dag til dag, så du bør altid tjekke, hvad der gælder der, hvor du er. Se de andre gode råd om at undgå brand i naturen på Brandfare.dk.

 

Brand eller tilskadekomst

Ring 1-1-2, hvis der opstår brand, som du ikke selv kan slukke. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.

 

For yderligere kommentarer; kontakt:

  • Forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard, 20 89 84 71.
  • Forebyggelsesekspert i Danske Beredskaber, Kenny Dramshøj Christensen, 61 38 44 60.
  • Sikkerhedsstyrelsens pressetelefon, tlf. 22 38 44 51.

 

Oversigt over beredskaber: https://danskeberedskaber.dk/beredskaber/