Topgrafik til siden om gasgrill
Gasgrill

Grill er sommer og hyggelige stunder udendørs. Men brug af grill kan også medføre brand eller personskade. Brandvæsenet rykker i snit hvert år ud til 290 brande i Danmark forårsaget af grill, bål og bortkastet aske.

Gasgrill

Brande i forbindelse med brug af gasgrill opstår typisk ved, at der er grillet for tæt på brændbart materiale eller ved antænding af selve gassen, eksempelvis ved lækage.