contex nuklear

Foto fra CONTEX 2020 (arkivfoto: Beredskabsstyrelsen).

Beredskabsstyrelsen er sektoransvarlig myndighed på det nukleare område. I tilfælde af et nukleart uheld kan Beredskabsstyrelsens eksperter bl.a. udarbejde prognoser og analyser, kortlægge radioaktivt nedfald og yde beslutningsstøtte til andre myndigheder.

 

Netop evnen til at kortlægge nuklear forurening trænes d. 21. og 22. september. Her afvikler Beredskabsstyrelsen den internationale nukleare måleøvelse CONTEX 2022.

 

CONTEX-øvelserne afvikles hvert andet år og skal forberede myndighederne på alle typer af nukleare og radiologiske hændelser.

 

Specialister fra Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Ingeniørregiment samt Færøerne, Norge, Finland og Tyskland træner deres evne til at opmåle, karakterisere og kortlægge en radioaktiv forurening og til at samarbejde om opgaveløsningen.

 

Scenariet er, at en nuklear ulykke har ramt Danmark, og der er blevet tilkaldt international bistand.

 

- Alvorlige nukleare hændelser er uhyre sjældne, men hvis de indtræffer, vil konsekvenserne være omfattende, siger chef for Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen, Steen Nordstrøm.

 

CONTEX 2022 har været planlagt gennem længere tid, og der er ingen relation til Ruslands krig i Ukraine.

 

- Situationen omkring kernekraftværkerne i Ukraine er alvorlig, men heldigvis ikke akut, og øvelsen har ikke relation til forholdene i Ukraine. Men krigen i Ukraine aktualiserer behovet for, at de europæiske nukleare myndigheder samarbejder på tværs af grænserne, og at vi træner og er klar, siger Steen Nordstrøm.

 

Øvelsen afvikles i Forsvarets øvelsesterræn i Finderup.

Nukleart Beredskab

Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen udfører som ekspertberedskab og sektormyndighed en række beredskabsopgaver, hvis der sker en nuklear ulykke, som kan påvirke danske eller grønlandske interesser.

 

Nukleart Beredskab opretholder kontinuerligt strålingsovervågning af Danmark og Grønland. Nukleart Beredskab udarbejder og reviderer den nukleare beredskabsplan, der træder i kraft ved et nukleart uheld. Skulle der ske et nukleart uheld, kan Nukleart Beredskab bl.a. udarbejde prognoser og analyser, kortlægge radioaktivt nedfald samt yde beslutningsstøtte til øvrige myndigheder.