Beredskabsstyrelsen støttede bl.a. testcentre ifm. coronavirus/COVID-19.

Beredskabsstyrelsen har under COVID-19-pandemien tidligere støttet forskellige regioner med lignende opgaver.

Den 29. november 2021 påbegyndte Beredskabsstyrelsen sin seneste støtte til regionerne i forbindelse med COVID-19-pandemien. Det skete i forbindelse med Region Sjællands oprustning på vaccinations- og testfronten, og efter et par uger blev støtten øget til at gælde alle regioner. Anmodningen om støtte har været af et sådant omfang, at der har været indsat mandskab fra både Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har været ansvarlig for at koordinere hele støtten fra Forsvarsministeriets område til regionerne. 

Beredskabsstyrelsens operative andel af opgaven har omfattet støtte med op til 150 redningsspecialister på tværs af landet indenfor opgaverne podning, logistik og vaccination. Det har fungeret som en dynamisk aftale, hvor regionerne har rekvireret støtte efter behov. Særligt mod slutningen af støtten har der været færre indsat i takt med, at regionerne selv havde mandskab til at varetage opgaverne.

- Vi har tydeligt kunne mærke indsatsen på vores beredskabscentre, som i perioder har måttet afse betydelige dele af deres vagtgående personel til denne opgave samtidig med opretholdelse af et robust beredskab. Men der har været en aftale på plads om, at vi med kort varsel har haft mulighed for at trække os fra støtten, hvis andre akutte ulykker eller katastrofer skulle indtræffe, siger chef for Beredskabsstyrelsens operationsdivision, vicedirektør Peter Kragh. Han roser også samarbejdet med regionerne, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Forsyningssikkerhed og de andre dele af Forsvarsministeriets koncern.

Beredskabsstyrelsen har under COVID-19-pandemien tidligere støttet forskellige regioner med lignende opgaver.