Redningsberedskabet i tal 2020.

Illustration: Beredskabsstyrelsen.

2020 var på alle måder et usædvanligt år. Det gælder også for redningsberedskabet. Det dokumenterer Redningsberedskabet i tal 2020, som Beredskabsstyrelsen udgiver i dag.

 

På grund af corona var store dele af samfundet lukket ned i dele af 2020. Det betød færre af de traditionelle opgaver, som de kommunale redningsberedskaber løser, herunder udrykning til brand og blinde alarmer fra ABA-anlæg. Alt i alt rykkede de kommunale redningsberedskaber ud seks procent færre gange i 2020 end i 2019.

 

Til gengæld havde Beredskabsstyrelsen historisk travlt i 2020 med atypiske opgaver. Beredskabsstyrelsen leverede 230.000 mandtimer i 2020 – en stigning på over 300 % i forhold til året før. Opgaverne talte blandt andet etablering og bemanding af coronatestcentre, bemanding og udvikling af myndighedernes fælles coronahotline og støtte til fødevaremyndighedernes indsats mod coronasmitte fra mink.

 

Om Redningsberedskabet i tal 2020

Redningsberedskabet i tal 2020 indeholder nøgletal for redningsberedskabets virksomhed i 2020. Det gælder for de kommunale redningsberedskaber, Beredskabsstyrelsens seks beredskabscentre og Beredskabsstyrelsens ekspertberedskab Kemisk Beredskab.

 

Publikationen indeholder oplysninger fra redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og INdberedningssystem (ODIN) om det kommunale redningsberedskabs kapacitet, udrykninger fordelt på udførte opgaver, afgangs- og responstider samt Beredskabsstyrelsens indsatser. Du finder også statistik om dødsbrande, omkomne/tilskadekomne og evakuerede i forbindelse med hændelserne.

 

De centrale resultater fra 2020 præsenteres i en række figurer mv., der medvirker til at give et samlet overblik over året.