Grillsæsonen er over os, og der tændes flittigt op med kul og gas rundt om i landet. I langt de fleste tilfælde er grill og bål lig med hygge, men i nogle situationer går det galt.

 

Brandvæsenet rykkede i 2020 ud til over 380 brande som følge af uforsigtig brug af grill med videre. Bortkastet aske er den helt store synder, der tegner sig for næsten 70 pct. af de formodede årsager til brandene.

 

Grill og bål statistik.

Vi ser desværre et mønster, når det drejer sig om brande i forbindelse med grill og bål. Bålfadet eller grillen bliver placeret for tæt på brændbart materiale, og der bliver brugt forkert optænding. Herudover får en del ikke slukket asken og kulresterne ordentligt, inden de smides ud. Det kan tage over et døgn, før aske og kulrester er helt kolde og kan smides i affaldsbeholderen.

Kenny Christensen, forebyggelsesekspert hos Danske Beredskaber.

 

Der opstår også ofte forbrændingsskader, når der grilles, typisk ved berøring af gløder eller den varme grill. Vær særligt opmærksom på børn og kæledyr i nærheden af grillen og bålet, så de ikke kommer til skade. Optændingen skal altid ske forsvarligt, og du skal aldrig bruge tændvæske og lignende.

 

Vi har i tidens løb set flere alvorlige ulykker, når der er brugt brandfarlige væsker som for eksempel tændvæske. Det kan udvikle sig til eksplosionsulykker, hvor der kan ske alvorlige forbrændinger. Vores råd er derfor, at man helt dropper de brandfarlige væsker, når man griller. Det er simpelthen for farligt. Bruger du en engangsgrill på stranden, så vær særligt opmærksom på, at sandet under grillen bliver meget varmt. Derfor er det vigtigt at afkøle sandet, så ingen kommer til skade ved at træde på det varme sand.

Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert hos Beredskabsstyrelsen

 

Hvis du har en gasgrill, skal du regelmæssigt tjekke regulator og slange for utætheder og huske at lukke for gassen på regulatoren eller afmontere regulatoren efter brug.

 

[Beredskabsstyrelsen]-Infografik_Gasgrill_DB_BRS_2020-2020-[ARTIKEL].jpg

 

Ring 1-1-2, hvis der opstår brand, som du ikke selv kan slukke. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.

Fem gode råd om brug af grill eller bål

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du griller og tænder bål – det er sikrest at tænde op med grillstarter eller optændingsblokke
  • Grill kun udendørs – ved brug af grill f.eks. i en udestue er der fare for kulilteforgiftning, som er livsfarligt
  • Hav altid vand i nærheden – så kan du nemt slukke, hvis en glød får fat i tørt buskads, dugen eller andet brændbart, og du kan køle huden, hvis du bliver forbrændt. Det er også en god idé at nedkøle din grillstarter efter brug
  • Placer grillen eller bålet i sikker afstand og på et stabilt underlag – generelt er det vigtigt at holde afstand til tørre planter, bygninger og andet, der kan brænde
  • Aske og kulrester skal være helt kolde, før du smider dem ud eller forlader bålpladsen - det kan tage over et døgn, før asken og kulresterne er kolde, og der ikke er gløder tilbage