contex nuklear

Foto: Thomas Sylvester, Beredskabsstyrelsen.

Hvordan beskytter vi menneskeliv, landbrug og erhverv, hvis radioaktiv forurening rammer Danmark? Eksperter forbereder sig på det scenarie, når Beredskabsstyrelsen den 16.-18. september afholder øvelsen CONTEX 2020 i og omkring Tinglev.

 

Eksperter fra Beredskabsstyrelsen og Forsvaret samt et tysk målehold skal træne kortlægning af radioaktiv forurening i to scenarier:

 

I det ene scenarie er der sket et udslip fra det svenske atomkraftværk Oskarshamn. I det andet scenarie måles der efter en eksplosion på en fabrik forhøjet stråling, som menes at stamme fra stjålne radioaktive kilder.

 

Eksperterne kortægger radioaktivt nedfald holdvis på landjorden og med hjælp fra helikopter og droner.

 

- Det er heldigvis uhyre sjældent, at der sker alvorlige nukleare hændelser. Men når det sker, kan konsekvenserne være omfattende. Derfor er det vigtigt, at vi er skarpe og klar, så vi kan passe bedst muligt på mennesker og miljø, siger chef for Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen, Steen Nordstrøm.

 

Pga. coronasituationen er øvelsen nedskaleret i forhold til det oprindeligt planlagte. Gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne indskærpes og overholdes undervejs.

Nukleart Beredskab

Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen udfører som ekspertberedskab og sektormyndighed en række beredskabsopgaver, hvis der sker en nuklear ulykke, som kan påvirke danske eller grønlandske interesser.

 

Nukleart Beredskab opretholder kontinuerligt strålingsovervågning af Danmark og Grønland. Nukleart Beredskab udarbejder og reviderer den nukleare beredskabsplan, der træder i kraft ved et nukleart uheld. Skulle der ske et nukleart uheld, kan Nukleart Beredskab bl.a. udarbejde prognoser og analyser, kortlægge radioaktivt nedfald samt yde beslutningsstøtte til øvrige myndigheder.