Beredskabsstyrelsen udgiver en lærebog om håndtering af naturbrande. Det er første gang, der udgives en lærebog på dansk med udgangspunkt i danske forhold.

 

Bogen er skrevet af Kent Ballhorn, der er uddannelsesbefalingsmand ved Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse.

 

Lærebogen er henvendt til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen, men kan også være relevant for eksempelvis for myndigheder og organisationer inden for naturpleje samt for andre, der arbejder i eller omkring naturarealer.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    15. februar, 2024

Hent publikation