Lærebogen består af to hovedelementer, henholdsvis afsnit omkring taktisk tilgang ved afstivningsopgaver samt mulige tekniske løsninger afhængig af indsatsopgaven, man står over for som leder.


Lærebogen henvender sig primært til vagthavende i Beredskabsstyrelsen, men de taktiske elementer er anvendelige for alle ledere på skadestedet, for at opnå større forståelse for faserne i afstivningsopgaver.


Da lærebogen primært henvender sig til Beredskabsstyrelsens vagthavende, er der ikke taget stilling til andre styrker eller tværfagligt samarbejde i indsatsledelsen.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrlsen

  • Udgivelsesdato

    3. november, 2022

Hent publikation