fællesnordisk perspektiv frivillige - artikel

Forsiden af publikationen - Beredskabsstyrelsen

Norden har tradition for at samarbejde inden for beredskabsområdet. Samarbejdet sker uformelt i det daglige arbejde og mere formelt i samarbejdsfora og med udgangspunkt i politiske initiativer.


Et af initiativerne til at styrke det nordiske samarbejde er de årlige møder for
generaldirektører med ansvar for beredskab. På mødet i København i 2017 besluttede generaldirektørerne at sætte ekstra fokus på frivilligområdet i nordisk regi. Frivillige i beredskabet favner bredt – fra organiserede frivillige i for eksempel redningsberedskaber til frivillige, der møder spontant op, når en hændelse indtræffer eller er varslet.


Rygraden i det frivillige arbejde i redningsberedskabet er og vil fortsat være samarbejdet med de organiserede og trænede frivillige. Der er mange udviklingsspørgsmål relateret til området, som er relevante at drøfte i nordisk regi. Herudover er der dog også behov for at udvikle forholdet til de spontanfrivillige. De kan ikke erstatte organiserede frivillige, men kan
i visse sammenhænge komplementere dem. Dette er relevant både for at opmuntre og håndtere det individuelle engagement og for at kunne håndtere den operative indsats effektivt og ansvarligt.

 

Dette fællesnordiske perspektiv omhandler alene spontanfrivillige og er resultatet af to nordiske, tværsektorielle arbejdsmøder om samarbejde med spontanfrivillige, der blev holdt i København i juni 2018 og i april 2019 som opfølgning på generaldirektørmødet i 2017.

 

Perspektivet er tiltænkt som inspiration til myndigheder og organisationer i Norden, der kan få til opgave at organisere samarbejde med spontanfrivillige under for eksempel oversvømmelser samt skov- og naturbrande.

 

God læselyst.

  • Udgiver

    2019

  • Udgivelsesdato

    1. september, 2019

Hent publikation