Enhver organisation kommer før eller siden til at stå over for en krise, der skal styres igennem: En medarbejder i udlandet bliver kidnappet. Ransomware lammer it-systemerne. Organisationen havner i en storm på sociale medier. Eller eksterne hændelser som f.eks. terror eller voldsomt vejr kræver akut krisestyring. Hvor godt rustet er din organisation til at håndtere en krise?

Beredskabsstyrelsen og Dansk Industri har sammen spurgt 788 danske private virksomheder, kommuner og statslige organisationer om, hvordan de håndterer kriser. 225 har besvaret undersøgelsen.

Sikkerhed og håndtering af kriser er en del af de fleste organisationers virke. Men det er ikke alle typer af kriser, der er lige stort fokus på, og ledelsens prioritering af krisestyring og forberedelse svinger meget fra organisation til organisation. Det er blandt konklusionerne i Beredskabsstyrelsens og Dansk Industris undersøgelse ”Er vi klar, når krisen rammer?”

Ambitionen for undersøgelsen var at skaffe et vidensgrundlag om krisestyring, som for første gang går på tværs af den offentlige og private sektor. Det er vores ambition, at undersøgelsen skal gentages i fremtiden. Dermed vil denne undersøgelse fungere som målestok for lignende målinger.

Undersøgelsen er foretaget i september 2017 via spørgeskema udsendt pr. mail.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    1. september, 2017

Hent publikation