Beredskabsstyrelsen indsat til assistance for Fødevarestyrelsen ved en smittet besætning i juni 2018.

Foto: Beredskabsstyrelsen (2018).

Fugleinfluenza kan ramme alle fuglearter. Udbrud kan medføre alvorlige økonomiske konsekvenser for den enkelte avler og for erhvervet.

 

Hvis der konstateres smitte i en besætning, skal den aflives for at undgå smittespredning. Fødevarestyrelsen har ansvaret for den veterinærfaglige indsats. Beredskabsstyrelsen kan støtte Fødevarestyrelsen inden for rammerne af Beredskabsloven og en samarbejdsaftale mellem Beredskabsstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

 

Beredskabsstyrelsen støtter Fødevarestyrelsen med udførelsen af følgende opgaver:

 

Opsamling og håndtering af døde, vilde fugle mistænkt for fugleinfluenza

Formålet med opsamlingen af døde, vilde fugle er løbende at kunne monitorere smitten i Danmark. Opsamlingen sker på baggrund af en konkret anmodning fra Fødevarestyrelsen og efter en procedure udarbejdet af Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen.

 

Fuglene bliver efter opsamling afleveret lokalt til Fødevarestyrelsens veterinærenheder eller transporteret til Københavns Universitet på Frederiksberg, hvor de bliver analyseret.

 

Aflivning af besætninger

Aflivning af smittede besætninger sker med udgangspunkt i fastlagte procedurer. Fødevarestyrelsen fastlægger aflivningsmetoden ud fra en række forskellige forhold, herunder art og dyrevelfærd. Beredskabsstyrelsens opgaver ved aflivningerne er bl.a. at:

 

  • Bistå med håndtering af dyrene efter anvisning af Fødevarestyrelsens dyrlæger
  • Opsætte og bemande rensepunkter, så personel og materiel ikke bærer smitten ud i samfundet
  • Øvrige logistiske opgaver

 

Aflivningsopgaverne er ofte mandskabskrævende indsatser, som forløber over flere dage.

 

Logistik, øvelser og uddannelse

Beredskabsstyrelsen opretholder i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse et lager med beskyttelsesudstyr ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland. Udstyret anvendes for at beskytte personellet mod smitte og undgå smittespredning. Udstyret er indkøbt af Fødevarestyrelsen, mens Beredskabsstyrelsen står for servicering og vedligehold af udstyret.

 

Samarbejde og procedurer afprøves ved jævnlige øvelser. Håndteringen af fugleinfluenza indgår i uddannelsen af Beredskabsstyrelsens værnepligtige.

Sidst opdateret 27. april, 2021 - Kl. 15.40